Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
Login hasło

wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum

Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
Szanowni Państwo
Rodzice i Opiekunowie uczniów PSM I st. w Tarnowskich Górach
 
Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. opłaty za wypożyczenie instrumentu należy dokonywać na konto Rady Rodziców przy PSM nr 27 8463 0005 2001 0019 6921 0001  z zaznaczeniem
w tytule "za wypożyczenie instrumentu" lub gotówką w kasie szkoły.
Szkolny konkurs kolęd i pastorałek
„Świąteczne muzykowanie”

Samorząd Uczniowski naszej szkoły organiuzje kolejny świąteczny konkurs tym razem na najlepsze wykonanie kolędy,  pastorałki lub piosenki o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs trwa od 22 grudnia 2020 r. do 2 lutego 2021 r. Celem konkursu jest popularyzowanie muzyki związanej ze Świętami Bożego Narodzenia oraz promowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
                                                                                                    Zapraszamy do udziału. Szczególy podajemy poniżej.
więcej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MUZYCZNA KARTKA ŚWIĄTECZNA”

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki Szkolnego konkurs plastycznego „Muzyczna kartka świąteczna” zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły.
Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Marzena Dobrowolska-Musialik - opiekun SU
członkowie: Ewa Szczudło - opiekun SU,
Julia Krzychowicz, Alicja Nir, Anna Kiermaszek i Maria Kubica (reprezentantki Samorządu Uczniowskiego) dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła 8 laureatów oraz przyznała 4 wyróżnienia  I miejsce w I grupie wiekowej: klasy I- III/6 zajęła Olga Kostka z klasy I/6, natomiast w II grupie wiekowej: klasy IV- VI/6 i I-IV/4 Rozalia Jańczuk z klasy VI/6.
Pozostałe wyniki oraz nagrodzone prace przedstawiamy w rozszerzeniu artykułu.Korzystając z okazji w imieniu Samorządu Uczniowskiego życzymy wszystkim radosnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo pomyślności w Nowym 2021 Roku.
 
więcej
W dniach 04 -07.11.2020 r. w Rybniku odbyło się XV  Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów
im. Karola i Antoniego Szafranków Rybnik 2020.
Uczennica naszej szkoły z klasy fortepianu p. Elżbiety Miodek
 Alina Zwolińska uzyskała WYRÓŻNIENIE.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
E-DZIENNIK

Prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w celu aktywowania dostępu
do e-dziennika (od poniedziałku do piątku w godz. 10,00 - 18,00).
 

----------------------------------------------------------------------------------------
Szkolny konkurs plastyczny „ Muzyczna kartka świąteczna”


Regulamin

Organizator :
 1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach.
Termin konkursu:
 1. Konkurs trwa od 23 listopada do 18 grudnia 2020 r.
 2. Zebranie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020r.
 3. Ogłoszenie wyników w dniu zostanie umieszczone dnia 22 grudnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły, wręczenie nagród odbędzie się po feriach zimowych.
Cel konkursu:
 1. Umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażania wrażliwości artystycznej oraz wykazania się aktywnością twórczą .
Zasady konkursu:
 1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
  I grupa wiekowa: klasy I- III/6

  II grupa wiekowa: klasy IV- VI/6 i I-IV/4
 2. Każdy uczestnik wysyła tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie (na kartce należy umieścić element muzyczny).
 3. Należy podać imię i nazwisko oraz klasę do której uczeń aktualnie uczęszcza w naszej szkole.
 4. Praca wykonana dowolną techniką.
 5. Pracę należy sfotografować i wysłać na adres mailowy: ewitasz@wp.pl
 6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
                                                                                                                                                                                Organizator
                                                                                                                                                                                Samorząd Uczniowski

 
Zarządzenie z dnia 09.11.2020 r.
 
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, wynikającym z konieczności
zapobiegania i zwalczania COVID-19
w okresie od dnia 09 listopada 2020 r. do dnia 22.12.2020 r., wszystkie zadania edukacyjne
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach
będą realizowane z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.

 
Działania w ramach nauczania zdalnego będą prowadzone w oparciu o:
- materiały edukacyjne publikowane na portalach edukacyjnych i stronach internetowych MEN, MKiDN,
  CEA i szkół artystycznych,
- media społecznościowe i komunikatory (TEAMS, ZOOM),
- pocztę elektroniczną,
- zamieszczanie informacji na stronie interentowej szkoły,
- podręczniki, ćwiczenia, karty pracy,
- kontakt telefoniczny z nauczycielem, i inne sposoby uzgodnione z nauczycielami.

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe w postaci scanów lub plików, zdjęć i nagrań.
Jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu, to mogą porozumiewać się z nauczycielem telefonicznie.

W najbliższych dniach nauczyciele poinformują rodziców i uczniów o sposobach i trybie pracy zdalnej.

Wszelkie pytania proszę kierować  do nauczycieli lub bezpośrednio do dyrekcji PSM na adres: sekretariat@psmtg.pl

                                                                                                       dyrektor szkoły: mgr Grzegorz Waloszczyk
Zarządzenie z dnia 24.10.2020 r.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, wynikającym z konieczności
zapobiegania i zwalczania COVID-19
w okresie od dnia 26 października 2020 do 08 listopada 2020 r., wszystkie zadania edukacyjne
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach
będą realizowane z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.


 
 
Działania w ramach nauczania zdalnego będą prowadzone w oparciu o:
- materiały edukacyjne publikowane na portalach edukacyjnych i stronach internetowych MEN, MKiDN,
  CEA i szkół artystycznych,
- media społecznościowe i komunikatory (TEAMS, ZOOM),
- pocztę elektroniczną,
- zamieszczanie informacji na stronie interentowej szkoły,
- podręczniki, ćwiczenia, karty pracy,
- kontakt telefoniczny z nauczycielem, i inne sposoby uzgodnione z nauczycielami.


Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe w postaci scanów lub plików, zdjęć i nagrań.
Jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu, to mogą porozumiewać się z nauczycielem telefonicznie.

W najbliższych dniach nauczyciele poinformują rodziców i uczniów o sposobach i trybie pracy zdalnej.

Wszelkie pytania proszę kierować  do nauczycieli lub bezpośrednio do dyrekcji PSM na adres: sekretariat@psmtg.pl

                                                                                       dyrektor szkoły: mgr Grzegorz Waloszczyk

 
ROK SZKOLNY 2020/2021
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami


 
1. Procedury w czasie epidemii COVID-19 dla U C Z N I Ó W  Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
     w Tarnowskich Górach opracowane w związku z ich powrotem do szkoły od 1.09.2020 r.

2. Procedury w czasie epidemii COVID-19 dla RODZICÓW/OPIEKUNÓW uczniów
     Państwowej SzkołyMuzycznej I st.w Tarnowskich Górach opracowane w związku z ich powrotem
     do szkoły od 1.09.2020 r.


 
więcej
Szanowni rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni naszej szkoły.

Po raz pierwszy w mojej czterdziestoletniej pracy pedagogicznej nie spotkamy się na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Obostrzenia związane z Covid 19 nie pozwalają na organizowanie zgromadzeń. Podobnie jak w ciągu ostatnich miesięcy pozostaje kontakt drogą internetową.
Zdalne nauczanie było dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, tym trudniejszym że tworzywem na którym pracują nauczyciele muzyki jest dźwięk, który niejednokrotnie podczas lekcji on-line był zniekształcany.

Pragnę wyrazić podziękowania wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w możliwość realizacji zdalnego nauczania. Mobilizowanie
do ćwiczenia, nagrywanie utworów wykonywanych przez dzieci, pomoc w realizacji zadań poszerzających ich wiedzę z przedmiotów teoretycznych.

Drodzy uczniowie.
Wam również dziękuję za cały kończący się rok szkolny oraz sprawne odnalezienie się w tajnikach nauczania na odległość. Gratuluję wyników w nauce, zdobytych laurów w konkursach i bardzo dobrych ocen w przesłuchaniach absolwentów organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Dziękuję nauczycielom za cały rok pracy i sprawne dostosowanie się do nietypowej sytuacji zdalnego kształcenia i wzmożony wysiłek
w celu realizacji podstawy programowej.

Szczególne podziękowania kieruję do pracowników administracji i obsługi, za troskę o bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej, wdrożenie i przestrzeganie procedur związanych z koronawirusem.

W imieniu dyrekcji życzę wszystkim bezpiecznych, spokojnych i radosnych wakacji.
Żywię nadzieję że będziemy mogli spotkać się w murach szkoły 1 września na rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

 
dyr. Grzegorz Waloszczyk

Przykłady zdalnej pracy nauczycieli, uczniów i absolwentów
naszej szkoły w czasie epidemii.


https://www.facebook.com/psmwtg/photos/pcb.1542799835882360/1542799612549049/?type=3&theater

https://www.youtube.com/watch?v=jkSB0Y66KGw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2my6v2My19eCoT9Il_PUrM5ZCIRNqWks9ARH9shQ4W_VsajElP7bdIJB8
 
Pozostałe przykłady zdalnej  pracy prezentowane są na naszym profilu facebook.
   
 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im I. J. Paderewskiego w Tarnowskich Górach

zrealizowała zadanie

Projekty na rozbudowę i modernizację auli PSM w Tarnowskich Górach”

dofinansowane ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Koszt całkowity 55 850 zł, w tym dofinansowanie 40 000 zł.
Bal karnawałowy
          W dniu 17 lutego 2020 r.  Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował BAL KARNAWAŁOWY,
na którym bawili się uczniowie wszyskich klas. Przebrania były wspaniałe, a zabawa przednia. Całą imprezę prowadził
p. Ryszard Musialik wraz opiekunkami Samorządu Uczniowskiego p. Marzeną Doborwolską-Musialik i p. Ewą Szczudło.
           Zapraszamy do galerii poniżej i do włączenia się do zabawy w przyszłym roku!
więcej
SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH I GITARY

z a p r a s z a   uczniów

na prelekcję prowadzoną przez Irenę Kalinowską – Grohs
nt.
Z a p i s  m u z y k i  w s p ó ł c z e s n e j”,

która odbędzie we wtorek 11.02.2020 r. o godz. 18,00 w auli szkoły.

W dniach 27 – 29.11.2019 r. w Jaworznie odbył się XVIII Ogólnopolski Konkurs Młodych Solistów.
Poziom przesłuchań był wysoki, a nasza szkoła zajęła III miejsce w klasyfikacji w punktacji zespołowej.

Uczniowie indywidualnie zajęli punktowane miejsce, i tak:
I grupa
II miejsce - Jan Arndt, z klasy trąbki p. Pawła Wylężka
III miejsce - Marzena Siwy, z klasy waltorni p. Piotra Wylężka
Wyróżnienie – Jakub Kalinowski z klasy trąbki p. Pawła Wylężka
II grupa
III miejsce - Agata Wachowska a klasy waltorni p. Piotra Wylężka
Wyróżnienie - Wojciech Szady a klasy waltorni p. Piotra Wylężka

Dyplomy otrzymali również nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu:
pani Barbara Wendrowska otrzymała Wyróżnienie dla Akompaniatora,
a panowie Paweł i Piotr Wylężek za wkład pracy i przygotowanie ucznia do konkursu.


 
więcej
W dniach 21 - 22 listopada 2019 r. w Bielsku Białej odbył się
OGÓLNOPOLSKI KONKURS AKORDEONOWY SCANDALLI,
w którym uczeń naszej szkoły WOJCIECH WALOSCZYK
z klasy akordeonu p. Kariny Kapuściok
otrzymał WYRÓŻNIENIE w kategoii II.
                                                                                                           Gratulujemy !

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH I GITARY
z a p r a s z a
w dn. 24 października 2019 r. (czwartek)
na:
- WARSZTATY SKRZYPCOWE:
prow. p. Irena Kalinowska – Grohs
( w godz. 15,00 – 20,30 w sali nr 20 ),
- RECITAL SKRZYPCOWY :
w wykonaniu p. Karola Tobora
(o godz. 19,15 w auli szkoły).
Muzyka łączy narody - Musikschule z Tettnang w Tarnowskich Górach
        W dniach 3 do 6 października 2019 r. tarnogórską szkołę muzyczną odwiedzili zaprzyjaźnieni od lat uczniowie
i nauczyciele z Musikschule z Tettnang (Niemcy). Gościom zaproponowano bogaty program pobytu. Zorganizowano spotkanie z Burmistrzem Miasta Tarnowskie Góry, a także zwiedzanie atrakcji naszego miasta. Ponadto uczestnicy wymiany wspólnie zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce i Stare Miasto w Krakowie.
      W ostatnim dniu pobytu odbył się wspólny koncert „Muzyka łączy narody” w wykonaniu uczniów obu szkół, który poprzedziły liczne wspólne próby dające możliwość wzajemnego zapoznania się. Po licznych owacjach zebranej publiczności dyrektor niemieckiej szkoły Wolfram Lutz zaprosił naszą szkołe na rewizytę do Niemiec.
      Na zakończenie pobytu odbyło się spotkanie integracyjne wszystkich uczestników (uczniów, nauczycieli, członków goszczących rodzin) zaangażowanych w realizację wymiany kulturalno- młodzieżowej. Pożegnaniom nie było końca,
a nawiżane przyjeźnie i nowe kontakty pozostaną w pamięci na zawsze.
     Projekt współpracy jest współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracy Młodzieży.   

 
Poniżej zapraszamy do galerii zdjęć.
więcej
Dzień Edukacji Narodowej
       Dnia 14 października w auli naszej szkoły odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Pan dyrektor przywitał zaroszonych gości oraz złożył życzenia nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkoły, a także emerytom z okazji ich święta. Następnie pan dyrektor wręczył nagrody zasłużonym pedagogom.
Kolejno głos zabrali przedstawiciele rady rodziców i samorządu uczniowskiego, którzy złożyli życzenia
wszystkim pracownikom wręczając kwiaty na ręce dyrekcji. Następnie zabrzmiała muzyka - uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności.        
     Zorganizowanie koncertu zostało powierzone p. Marzenie Dobrowolskiej-Musialik, a poprowadził go p. Michał Głąb.
 
                                     Poniżej zapraszamy do galerii zdjęć
więcej

Dnia 14 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17,00 w auli 
odbędzie się
KONCERT z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
                                                                                            
                                                                           Serdecznie zapraszamy!


 
       Dnia 04 października 2019r. odbyła się uroczystość Pasowania Uczniów Klas I naszej szkoły połączona z koncertem
z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MUZYKI. Uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły.
     Podczas konceru została wręczona Nagroda Specjalna im. A. Glinkowskiego przyznawana corocznie najlepszym absolwentom przez rade rodziców.  W tym roku do nagrody nominowano siedmioro uczniów: Weronika Pyrek i Agnieszka Skrabania z klasy fortepianu p. Barbary Galios, Tomasz Helwig z klasy fortepianu Elżbiety Miodek, Antoni Jaruszowic klasy gitary p. Pawła Jureczko, Wojciech Siwy i Anastazja Sukienik z klasy perkusji p. Piotra Lipińskiego oraz Wojciech  Kita z klasy p. Grzegorza Waloszczyka. Nagrodę otrzymała Weronika Pyrek. 
     Nominowanym i nagrodzonej gratulujemy.
więcej
Dnia 04 października 2019r. o godz. 17.30 serdecznie zapraszamy na uroczystość
Pasowania Uczniów Klas I
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowskich Górach
połączony z koncertem z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MUZYKI
podczas którego wystąpią laureaci nagrody im. A. Glinkowskiego.
Dnia 19.06.2019 r. (środa) o godz. 16,30 w auli szkoły odbędzie się
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19,
podczas którego usłyszymy uczniów naszej szkoły.
                                                                                                 Serdecznie zapraszamy!
Dnia 13.06.2019 r. (czwartek) o godz. 17,00 w auli szkoły odbędzie się
KONCERT ABSOLWENTÓW.
Tegoroczni absolwenci klas VI czyklu sześcioletniego i IV cyklu czteroletniego
będą prezentowali swoje umiejętności, które nabyli podczas lat nauki w szkole.
Odbędzie się również uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego
oraz pożegnanie przygotowane przez młodsze koleżanki i kolegów.
                                                                                          Serdecznie zapraszamy!
W dniach 11 – 13.04.2019 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Ostrawie.
Na tym konkursie zaprezentowało się troje naszych uczniów.
Hann Kroczek z kl. II/6 (I kategoria wiekowa) oraz Agnieszka Przywara z kl. III/6 (II kategoria wiekowa)
z klasy p. Marii Zwardoń-Wacławczyk zdobyły wyróżnienia.
Wojciech Walosczyk z kl. V/6 (II kategoria wiekowa) p. Kariny Kapuściok został laureatem II miejsca.
                                                                                                                               Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
      Maria Zwardoń-Wacławczyk
WYCIECZKA ABSOLWENTÓW
W dniach 24 – 26 kwietnia 2019 r. nasi tegoroczni absolwenci wyjechali na 3. dniową wycieczkę. 
40. osobowa grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami zwiedziła stolicę Czech – Pragę.
W ramach programu uczestnicy poznali również uroki Morawskiego Krasu. Pogoda i humory dopisały.
Poniżej zapraszamy do galerii zdjęć :)
więcej
„Warsztaty w zakresie gry na instrumentach dętych blaszanych”
 
Dnia 30 maja 2019 r. odbędą się w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Tarnowskich Górach warsztaty CEA  dla nauczycieli i uczniów klas puzonu, tuby, sakshornu i eufoniom szkół muzycznych I i II stopnia nt. „Warsztaty w zakresie gry na instrumentach dętych blaszanych”
Prowadzenie:                       
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz - puzon
mgr Jakub Sznajder – tuba, sakshorn, eufoniom
Harmonogram:
godz. 12,00 – rozpoczęcie i wykład „Podstawowe zadania dydaktyczne w nauczaniu w szkole                muzycznej I i II stopnia na instrumentach dętych blaszanych”
godz. 13,00 – warsztaty
godz. 15,00 – przerwa
godz. 15,30 – warsztaty
godz. 17,00 - zajęcia z kameralistyki
godz. 18,30 – zakończenie warsztatów
Dnia 10 maja 2019 r.  naszej szkole odbył się KONCERT
z okazji 200 ROCZNICY URODZIN STANISŁAWA MONIUSZKI,
podczas którego wystąpili uczniowie naszej szkoły oraz POSM I st. w Katowicach.
Zapraszamy do galerii zdjęć!
więcej
W dniu 25 maja 2019 r. (sobota) ok. godz. 13,15
SZKOLNA ORKIESTRA SMYCZKOWA pod dyrekcją p. Alicji Pacześniak-Słoty
wystąpi podczas KONCERTU CHARYTATYWNEGO na Rynku w Tarnowskich Górach.
                                                                                                      Zapraszamy!
W dniach 12 - 13 kwietnia 2019 r. w Krakowie odbył się
XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH JUPITER 2019,
podczas którego uczeń naszej szkoły WOJCIECH SZADY z klasy waltorni p. Piotra Wylężka
otrzymał WYRÓŻNIENIE w grupie II.
                                                                                                                   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
W dniach 11 – 12 kwietnia 2019 r. w Rudzie Śląskiej odbyły się
II MIĘDZYSZKOLNE KONFRONTACJE ZESPOŁÓW KAMERALNYCH, podczas których
KWINTET INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH przygotowany przez p. Grzegorza Waloszczyka
w składzie: Łukasz Wylężek, Mateusz Wylężek, Wojciech Szady, Alex Kaczmarczyk i Wojciech Kita zajął
II miejsce!
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
więcej
W dniu 9 kwietnia 2019 r. w Lublińcu odbył się X Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów
imienia Janiny Garści. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas fortepianu:
p. Beaty Doleżych - Agnieszka Szkolik i Tomasz Górecki, p. Mateusza Meisnera – Maksymilian Erich
i Remigiusz Zalewski, p. Elżbiety Miodek – Alina Zwolińska, p. Agnieszki Rogut – Lena Kalinowska
oraz p. Barbary Wendrowskiej – Alicja Kędzia.
Wszystkie dzieci wykonały swój program bardzo dobrze, a Alina Zwolińska 
w I grupie zajęła I miejsce
oraz otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ za wykonanie utworu obowiązkowego.
                                                                                                                                             Gratulujemy!
W dniach 01 - 04 kwietnia 2019 r. w Dąbrowie Górniczej odbył się
XXVI Śląski Konkurs INSTRUMENTY DĘTE „Blacha dla najmłodszych”.
W konkursie dwaj uczniowie klasy waltorni Piotra Wylężka zdobyli:
w I grupie wiekowej Marzena Siwy zajęła III miejsce, natomiast 
w II grupie wiekowej Wojciech Szady otrzymał wyróżnienie.
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Uczniowie naszej szkoły przygotowani przez p. Marzenę Dobrowolską – Musialik  w marcu 2019 r.
brali udział w ogólnopolskim konkursie dla młodzieży szkół muzycznych i baletowych
na opis i dokumentację grobu polskich artystów „PAMIĘĆ ”.
Uczniowie przygotowali pracę poświęconą artystom muzykom pochodzącym z Tarnowskich Gór
i zdobyli NAGRODĘ GŁÓWNĄ.
                                                                                                                                                                Gratulujemy!
VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIANISTYCZNY MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ
 
W dniu 20 marca 2019  roku  odbył  się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach  VII Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny Muzyki Współczesnej, w którym zaprezentowało się w III grupach wiekowych 22 uczniów z PSM I st. w Tarnowskich Gór
i OSM I i II st. w Bytomiu.
Konkurs oceniała komisja w składzie:
przewodniczący:      Agnieszka Kulikow-Świtała z OSM I i II st. w Bytomiu
członkowie:               Barbara Wendrowska z PSM I st. w Tarnowskich Górach
                                     Barbara Galios z PSM I st. w Tarnowskich Górach

 
Wyniki przedstawiamy poniżej:
więcej
W dniu 15 marca 2019 (piątek) o godz. 17,30 odbędzie się KONCERT MUZYKI POLSKIEJ w ramach projektu Niepodległa we współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych w Częstochowie. W programie utwory polskich kompozytorów w wykonaniu uczniów częstochowskiej i tarnogórskiej szkoły.
                                                                                                                                                  Zapraszamy!
W dniach 10-11.01.2019 r. w Sosnowcu odbył się I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny,  
podczas którego TOMASZ  GÓRECKI 
uczeń klasy fortepianu p. Beaty Doleżych otrzymał WYRÓŻNIENIE II st. w grupie I. 
   
                                                                                Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
W dniu 16 marca 2019 roku w Nadarzynie odbył się
IV  OGÓLNOPOLSKI  DRUŻYNOWY  KONKURS  KSZTAŁCENIA  SŁUCHU.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI Weronika PYREK i Kamil SOŁTYSIK. Drużyna, którą przygotowała Marzena Dobrowolska-Musialik zdobyła WYRÓŻNIENIE II.
                                                                                                                Gratulujemy!
więcej
W dniach 15 - 17 marca 2019 r. we Wrocławiu odbył się
XXXVI KONKURS ZESPOŁÓW SZKÓŁ KAMERALNYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II st.,
na którym KWINTET INSTRUMENTÓW BLASZANYCH z naszej szkoły
prowadzony przez p. Grzegorza Waloszczyka w składzie:
Łukasz Wylężek (trąbka), Mateusz Wylężek (trąbka), Wojciech Szady (waltornia),
Alex Kaczmarczyk (puzon) oraz Wojciech Kita (puzon)
otrzymał WYRÓŻNIENIE w kategorii kwartety-oktety I stopnia.
                                                                                                                        Gratulujemy!
więcej
W dniu 08.12.2018 r. w Strzelcach Opolskich odbyły się Przesłuchania Regionalne
Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Klas Oboju Regionu Śląskiego, podczas których 
MARIA  WILCZAK 
uczennica klasy oboju p. Zenona Siwego uzyskała maksymalną punktację i otrzymała WYRÓŻNIENIE.
                                                                                                                                 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dnia 3 lutego 2019 roku o godz. 10,30 zapraszamy do Tarnogórskiego Centrum Kultury
na widowisko muzyczne prezentowane przez uczniów, absolwentów i nauczycieli oraz zaproszonych gości pt.
 
NA POLSKICH ŚCIEŻKACH BAŚŃ MIESZKA
 
     Obecność baśni w życiu dziecka jest nie do przecenienia. Bajka mówiona, pisana czy filmowa potrafi rozpalić wyobraźnię, uwrażliwić na piękno, pomóc w budowaniu świata wartości. Widowisko, jakie proponujemy, spełnia
te kryteria...
Wciągająca akcja, brawurowe aktorstwo, humor, muzyka w wykonaniu orkiestry dziecięco- młodzieżowej i chóru dziecięcego, filmy oraz niespodzianki, jakie się pojawią, są w stanie sprostać najwybredniejszym nawet oczekiwaniom widowni.

 
Zapraszamy widzów młodych i tych dorosłych, którzy ocalili w sobie dziecięce dusze.
więcej
W dniach 25 i 27 lutego 2019 r.  Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował BAL KARNAWAŁOWY,
na którym bawili się uczniowie wszyskich klas. W poniedziałek na parkiecie tańczyłi uczniowie klas IV-VI/6 i I-IV/4,
a w środę bawiły się klasy I-III/6.
Przebrania były wspaniałe, zabawa przednia, a całą imprezę prowadził p. Ryszard Musialik z pomocą
p. Marzeny Dobrowolskiej-Musialik i p. Ewy Szczudło.
                                       Zapraszamy do galerii poniżej i do włączenia się do zabawy w przyszłym roku!
więcej
Dnia 8 lutego 2019 r (piątek) o godz. 16,30 odbędzie się KONKUS NA WŁASNĄ KOMPOZYCJĘ
połączony z z POPISEM SEKCJI INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH.
                                                                                                       Serdecznie zapraszamy
 
KONCERT W GCR
Dnia 6 lutego 2019 r. (środa) o godz. 18,30 w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich
odbędzie się koncert w ramach Muzycznej Akademii Zdrowia.
W programie wystąpią uczniowie naszej szkoły - soliści oraz zespoły kameralne.
Organizatorkami koncertu są Agnieszka Rogut i Bożena Sikora.
                                                                                                                                                        Zapraszamy!
Koncert kolęd i pastorałek
W dniu 9 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbył się KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK.
W świątecznej atmosferze rozbrzmiewały nuty najpiękniejszych polskich i zagranicznych kolęd i pastorałek w aranżacji Mateusza Meisnera. Wykonawcami tego niecodziennego wydarzenia muzycznego byli  uczniowie, absolwenci, nauczyciele oraz zaproszeni goście, którzy stworzyli orkiestrę. Na szczególną uwagę zasługuje kolęda w wykonaniu uczniów klasy rytmiki III/6, którą przygotowała p. Ewa Kudełka prowadząca również cały koncert. Nie sposób wskazać na najlepsze wykonie, ponieważ wszystkie utwory zostały nagrodzone gromkimi brawami licznie zgromadzonej publiczności.
Zapraszamy do galerii.
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KONCERT KOLĘDOWY
       Dnia 21.12.2018 r. odbył się w naszej szkole tradycyjny koncert kolędowy "Wieczór z kolędą". W koncercie wzięły udział między innymi szkolne zespoły instrumentalne i chóralne, a także uczniowie Społecznego Ogniska Artystycznego z klasy p. Katarzyny Zychowskiej.
       Tym razem koncert miał nową oprawę choreograficzną. W programie koncertu oprócz kolęd i pastorałek uczniowie zaprezentowali się w jasełkach. Całość uzupełniły piękne stroje i wystrój szopki bożonarodzeniowej. Scenariusz koncertu przygotowała p. Maria Zwardoń – Wacławczyk. Przy okazji koncertu współpracowała z p. Pawłem Jureczko
i p. Katarzyną Rudką.
     Na zakończenie koncertu wykonawcy wspólnie z publicznością wykonali kolędę „Cicha Noc”. Dopełnieniem walorów tego koncertu są zdjęcia wykonane przez p. Ryszarda Musialika. Dziękuję rodzicom i nauczycielom, którzy przyczynili się do uświetnienia naszego wyjątkowego koncertu szkolnego. Pragniemy również podziękować dyrekcji przedszkola
w Nakle Śląskim.
                                                                                                                                                                  Maria Zwardoń-Wacławczk
 
Poniżej zapraszamy do galerii zdjęć!
więcej
Koncert kolęd w Nakle Sląskim
   W dniu 20 grudnia 2018 r. w Centrum Kultury w Nakle Śląskim podczas spotkania opłatkowego dla dyrektrów szkół
i instytucji podległych Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach odbył się koncert kolęd w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
więcej
XIII Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego
     Dnia 6 grudnia 2018 roku w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie odbył się koncert w ramach
XIII Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego - największego Festiwalu na Śląsku.
     W tym roku po raz pierwszy zorganizowano koncert dla dzieci , a do udziału w wydarzeniu zostało zaproszone grono uczniów wraz z pedagogami Państwowej Szkoły MuzycznejI stopnia im. I.J. Paderewskiego w Tarnowskich Górach. Reżyserem i dyrygentem tego wielkiego widowiska muzycznego została Alicja Pacześniak-Słota, skrzypaczka- nauczyciel Tarnogórskiej Szkoły Muzycznej.
     Podczas koncertu zagrała orkiestra Śląskie Smyki, w skład której wchodzą uczniowie oraz absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej. Wsparciem dla zespołu był dyrektor szkoły Grzegorz Waloszczyk- który zagrał na gitarze basowej, nauczyciel- pianista, grający również na gitarze elektrycznej Mateusz Meisner, oraz pan Marek Sznurawa, grający na saksofonie i Mateusz Lis, grający na tubie. Zaśpiewał chór szkolny pod batutą pani Anny Oleś. Młodzi artyści współpracowali na scenie z Teatrem Rita oraz solistą Danielem Nowakiem.
      Dla zdolnych dzieci i młodzieży z Naszej Szkoły wielkim wyróżnieniem i zaszczytem było znalezienie się w gronie znamienitych postaci, solistów, kompozytorów i  orkiestr, które wystąpiły na Festiwalu.
     Serdecznie gratulujemy wszystkim artystom oraz dziękujemy panu Markowi i Mateuszowi za nieocenioną pomoc techniczną  i transport sprzętu.
                                                                                                  Zapraszamy galerii zdjęć autorstwa p. Tomasza Zakrzewskiego
więcej
Osiągnięcia akordeonistów
W I półroczu bieżącego roku szkolnego uczniowie klasy akordeonu po raz kolejny reprezentowali naszą szkolę podczas przesłuchań i konkursów zewnętrznych.
     W dniu 14.11.2018 r. Sonia Radło uczennica VI/6 z klasy p. Marii Zwardoń- Wacławczyk brała udział
w obowiązkowych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Klas Akordeonu Szkół Muzycznych I st.
w Kędzierzynie-Koźlu
. Sonia za swój występ otrzymała 20 punktów, czyli +dobry.
     Dnia 23.11.2018 r. odbył się XXIV Konkurs Akordeonowy Uczniów Szkół Muzycznych I i II st. w Raciborzu. Wzięło
w nim udział troje uczniów: Wojciech Walosczyk i Krystian Szurgacz z kl. V/6 p. Kariny Kapuściok oraz Agnieszka Przywara z kl. III/6 p. Marii Zwardoń-Wacławczyk.
więcej
Regionalne Przesłuchania uczniów klas fletu CEA
W dniach 6 i 7 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbyły się Regionalne Przesłuchania uczniów klas fletu szkół muzycznych I stopnia i OSM. Do przeglądu zgłoszono 56 uczniów spośród 26 szkół regionu śląskiego. Solistów oceniała komisja w składzie: dr Renata Guzik (AS w Szczecinie oraz PSM I i II st. w Krakowie, mgr Cezary Traczewski
(OSM I i II st. we Wrocławiu) oraz mgr Tomasz Walczak (ZSM w Poznaniu). Poziom przesłuchań oceniono jako dobry,

a ze strony komisja nasza szkoła uzyskała pozytywną ocenę za wzorowe przygotowanie imprezy.

 
więcej
100 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Dnia 9 listopada 2018 roku w auli odbył się koncert z okazji  Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Jak wypada z okazji patriotycznego święta, podczas koncertu w programie dominowała muzyka polskich kompozytorów. W wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz  szkoły muzycznej w Lublińcu, a także zaproszonych gości usłyszeliśmy między innymi utwory Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego czy Henryka Wieniawskiego. Mogliśmy również posłuchać  pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego pod dyrekcją p. Anny Oleś. Odpowiedzialnymi za organizację koncertu, który cieszył się dużym zainteresowanim publiczności, byli p. Beata Doleżych, p. Marzena Mzyk i p. Mateusz Meisner.
Program odbył się ramach projektu  Niepodległa Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości.
Zapraszamy do galerii zdjęć :)
więcej
Warsztaty saksofonowe
W dniu 05.11.2018 w naszej szkole odbyły się warsztaty saksofonowe.
Zapraszamy do galerii zdjęć!
więcej
Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości w Warszawie
W dniach 30 - 31 października 2018 r. na zaproszenie Prezydenta RP grupa wyróżniających się uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami wyjechała do Warszawy aby wziąć udział w obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Program wycieczki obejmował Uroczysty Koncert w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, podczas którego została wykonana Fantazja na tematy Polskie I. J. Paderewskiego, a także odbyło się prawykonanie
Te Deum Polonia na bas, chór i orkiestrę Pawła Łukaszewskiego skomponowane na specjalne zamówienie Prezydenta Andrzeja Dudy. Następnego dnia uczestnicy zwiedzili Pałac Prezydencki i Belweder oraz Muzeum Fryderyka Chopina. W środę wieczorem pełni wrażeń wrócili do Tarnowskich Gór.
Poniżej zapraszamy do galerii zdjęć!
więcej
SEKCJA  INSTRUMENTÓW  DĘTYCH  I  PERKUSJI
ZAPRASZA  NA
 
WARSZTATY SAKSOFONOWE

Znalezione obrazy dla zapytania clipart darmowy saksofon
 
   prowadzone przez dr Alinę Mleczko
 
05.11.2018 godz. 11,00
aula PSM I st. im. I.J.Paderewskiego
Tarnowskie Góry
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim życiorysem prowadzęcej warsztaty
więcej
Dzień Edukacji Narodowej oraz Międzynarodowy Dzień Muzyki
W dniu 15 paździenika 2018 r. odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony z obchodami Międzynarodowego Dnia Muzyki.
Pan dyrektor przywitał  zaroszonych gości oraz złożył życzenia  nauczycielom,  pracownikom administracji i obsługi szkoły a także emerytom z okazji ich święta. W czasie imprezy odbyło się pasowanie na ucznia tegorocznych pierwszaków oraz wręczenie Nagrody Specjalnej im. Aleksandra Glinkowskiego ufundowanej przez Radę Rodziców dla najlepszego absolwenta 2018 r. W tym roku nagrodę otrzymał Dawid Nowak z klasy trąbki p. Pawła Wylężka. Nominację do nagrody otrzymali uczniowie: Kinga Drużyńska z klasy fortepianu p. Barbary Wendrowskiej, Anna Król z klasy akordeonu p. Kariny Kapuściok, Dariusz Płaszczymąka z klasy akordeonu p. Marii Zwardoń -Wacławczyk, Bartłomiej Marek z klasy trąbki p. Pawła Wylężka, Maja Antosiewicz z klasy skrzypiec p. Iwony Drozdowskiej oraz Ksenia Kostempska z klasy fortepianu p. Barbary Galios. Na zakończenie koncertu zabrzmiała muzyka w wykonaniu wszystkich nominowanych i nagrodzonego absolwenta.
 
Zapraszamy poniżej do galerii zdjęć!
więcej
Koncert w Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym
W dniu 3 października 2018 r. w Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym w Reptach Śląskich w ramach Muzycznej Akademii Zdrowia odbył się koncert w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Swoje umiejętności prezentowali soliści i zespół instrumentów dętych, które spotkały się z ciepłym przyjęciem  słuchaczy.
Poniżej przedstaiwmy krótką galerię zdjęć.
więcej
W dniu 28 września 2018 w naszej szkole w ramach obchodów stulecia niepodległości Niepodległa odbyły się warsztaty plastyczne dla klas I - III cyklu sześcioletniego pt. NIEPODLEGŁOŚĆ MUZYKĄ MALOWANA. Imprezę przygotowały panie Ewa Kudełka i  Marta Kleszcz.
Poniżej zapraszamy do galerii.
więcej
NASI W POCHODZIE :)
Podczas 60. Pochodu Gwarkowskiego w naszą szkołę reperezentowała grupa uczniów sekcji instrumentów dętych
pod przewodnictwem p. Piotra Wylężka oraz grupa młodszych uczniów  pod opieką nauczycielek klasy rytmiki
p. Ewy Kudełki i p. Marty Kleszcz. Trudy pochodu wynagrodziły naszym wychowankom gromkie brawa publiczności.

Zapraszamy do krótkiej galerii fotograficznej poniżej :)

 
więcej
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19
Nowy rok szkolny 2018/19 rozpoczął się w dniu 3 września 2018 roku  KONCERTEM, który odbył sięw auli szkoły.
Podczas koncertu swoje umiejętności zaprezentowali nasi uczniowie. 
Wszystkim życzymy wspaniałego i owocnego roku szkolnego :)

 
W załączeniu galeria fotograficzna :)
więcej
SUKCES WALTORNISTKI
W dniach 15 - 17 czerwca 2018 r. w Katowicach odbyły się IV AKADEMIA MŁODEGO WALTORNISTY oraz
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODY WALTORNISTA. Uczennica naszej szkoły klasy waltorni mgr Piotra Wylężka AGATA WACHOWSKA zajęła III miejce w I kategorii wiekowej.
Gratulujemy !!!
KONCERT ABSOLWENTÓW
Dnia 19.06.2018 r. (wtorek) o godz. 17,00 w auli szkoły odbędzie się
KONCERT ABSOLWENTÓW.
Tegoroczni absolwenci klas VI czyklu sześcioletniego i IV cyklu czteroletniego będą prezentowali swoje umiejętności
Które nabylipodczas lat nauki w szkole. Odbędzie się również uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego
oraz pożegnanie przygotowane przez młodsze koleżanki i kolegów.
Serdecznie zapraszamy!
FESTYN SZKOLNY
W dniu 4 czerwca 2018 roku przez budynkiem naszej szkoły królowała muzyka w wykonaniu uczniów PSM i SOA oraz wspaniała zabawa. Po raz kolejny z okazji Dnia Dziecka odbył się FESYN SZKOLNY. Podczas imprezy nie zabrakło wielu atrakcji, między innymi można było degustować pyszne ciasta (upieczone przez rodziców uczniów), kiełbaski z grilla, bawić się na dmuchanym zamku czy
w "wesołe i smutne nutki". Całemu festynowi dopisała wspaniała pogoda, a uczestnikom dobre humory. Zapraszamy do zabawy za rok,
a już teraz do galerii zdjęć.
więcej
KONCERT BAROKOWY
W dniu 20 maja 2018 roku w Kościele Ewangelickim w Tarnowskich Górach odbył się KONCERT BAROKOWY
w wykonaniu naszych uczniów. Usłyszeliśmy chór szkolny pod dyrekcją Aleksandry Oleś, kwartet instrumentów dętych blaszanych przygotawany przez Grzegorza Waloszczyka oraz instrumentalistów: Annę Król z klasy akordeonu Kariny Kapuściok, Magdalena Kiermaszek z klasy fletu Marzeny Mzyk, Roksanę Krok z klasy skrzypiec Aleksandry Kruszony, Łukasza Nowaka z klasy trąbki Pawła Wylężka oraz Wojciecha Kitę z klasy puzonu Roberta Waloszczyka.
więcej
Wycieczka absolwentów 2018
     W dniach 19 - 21 kwietnia 2018 roku absolwenci naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Słowacji.
Zakwaterowani zostaliśmy w hotelu Familia w Starej Lubowni. W trakcie 3-dniowego pobytu uczniowie zwiedzili Spiski Zamek w Spiszu wpisany na listę UNESCO, uzdrowisko w Vyżnych Rużbachach, gdzie mieli okazję podziwiać atrakcję tego miejsca krater - niewielkie jezioro, w którym temperatura wody cały rok wynosi 23 stopnie Celcjusza ze względu na wody źródlane oraz Biały Dom. Ponadto obejrzeliśmy Bazylikę świętego Jakuba w Lewoczy i Muzeum Podtatrzańskie w Popradzie. Ostatni dzień był bardzo atrakcyjny.
W sobotę 21 kwietnia uczniowie zwiedzili Skansen i Zamek w Starej Lubowni, następnie Beliańską Jaskinię, w której niektórzy mogli
po raz pierwszy stalaktyty i stalagmity.
Przez cały okres pobytu towarzyszyła uczniom piękna, słoneczna pogoda.
Dziękuję paniom, które pomagały mi w opiece nad dziećmi, dbając o bezpieczeństwo i dobre humory.
Poniżej 
dokumentacja fotograficzna  z naszego pobytu.
Wychowawca klasy VI/6 Maria Zwardoń - Wacławczyk
więcej
MISTRZ  KLAWIATURY

W dniach 11 - 12 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbył się
XI Ogólopolski Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych I i II stopnia oraz Gimnazjów MISTRZ KLAWIATURY,
podczas którego uczeń klasy II/6 fortepianu Mateusza Meisnera Maksymilan ERICH otrzymał WYRÓŻNIENIE.
Dyplom otrzymał także nauczyciel - Mateusz Meisner za wyróżniające przygotowanie ucznia.
GRATULUJEMY SUKCESU!!!
SUKCES  TRĘBACZY

W dniach 13 - 14 marca 2018 r. w Oławie odbyły się XXVII Konfrontacje Instrumentów Dętych Blaszanych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: z klasy trąbki mgr Pawła Wylężka - Dawid Nowak z kl. VI/6 i Mateusz Wylężek z kl. II/4; z klasy waltorni
mgr Piotra Wylężka - Agata Wachowska z kl. II/6 i Wojciech Szady z kl. II/4 oraz z klasy puzonu mgr Roberta Waloszczyka - Wojciech Kita z kl. III/4.
Nagrodzeni zostali trębacze: I miejsce w III
gr. zdobył DAWID NOWAK, a
                                            III miejsce w II gr. wywalczył MATEUSZ WYLĘŻEK.
Wyróżnienie otrzymała również akompaniatorka towarzysząca naszym uczniom - mgr Barbara Wendrowska.

 
WSZYSTKIM NAGRODZONYM GRATULUJEMIY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!
VI  KONKURS POLSKIEJ MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ

W dniu 19 marca 2018  roku w naszej szkole odbył  się VI  Konkurs Pianistyczny Muzyki Współczesnej, w którym zaprezentowało się
w III grupach wiekowych 15 uczniów  PSM I st. w Tarnowskich Górach.
Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący: Agnieszka Kulikow-Świtała z OSM I i II st. Bytom, członkowie: Barbara Wendrowska i Barbara Galios z PSM I st. w Tarnowskich Górach oraz sekretarz: Elżbieta Miodek z PSM I st. z Tarnowskich Górach
Jury oceniło uczestników według następujących kryteriów: aparat gry, umiejętności techniczne,  prawidłowe odczytanie tekstu, estetyka brzmienia, stylowość interpretacji, artystyczne walory wykonania. 
Wyniki konkursu podajemy poniżej:
więcej
Poniżej zapraszmy do galerii zdjęć!
więcej
Dnia 24 stycznia 2018 r.  w naszej szkole odbył się, zorganizowany przez samorząd uczniowski,
BAL  KARNAWAŁOWY,
podczas którego bawili się wszyscy uczniowie.
Organizatorzy zapewnili udaną zabawę, konkursy i nagrody za najlepsze przebranie.
więcej
Poniżej zapraszamy do galerii zdjęć!
więcej
Znalezione obrazy dla zapytania głośnik clipart
 
Znalezione obrazy dla zapytania taśma filmowa rysunek

Powyżej krótka relacja filmowa :)
                 Zapraszamy do galerii zdjęć poniżej!
więcej
Zapraszamy do galerii zdjęć!
więcej
Koncert z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości
W dniu 10 listopada 2017 r. w naszej szkole podczas konceru z okazji Święta Niepodległości zabrzmiała muzyka polskich kompozytorów w wykonaniu  naszych uczniów.
Zapraszamy do galerii zdjęć!
więcej
Koncert w GCR
     Dnia 18 października 2017 r. uczniowie naszej szkoły  koncertowali w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji:)
Wykonawcom gratulujemy, nauczycielom dziękujemy, a publiczność zapraszamy na kolejne koncerty
PSM w Tarnowskich Górach!!!
Poniżej prezentujemy zdjęcia z koncertu.
więcej
Jubileuszowa Msza święta - podziękowanie
Dnia 15 października 2017 r. w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach odbyła się
MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI SPOŁECZNOŚCI PSM. Dziękujemy za obecność i modlitwę wszystkim uczestnikom oraz
nauczycielom i uczniom, którzy zapewnili również piękną oprawę muzyczną.
Poniżej zapraszamy do galerii.
więcej
Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej
W dniu 13 października 2017 r. odbył się koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego pierwszacy zostali pasowani na uczniów szkoły. W drugiej części konceru zostały wręczona Nagroda im. Aleksandra Glinkowskiego dla najlepszego absolwenta szkoły 2017. W tym roku nominowani zostali Milena Aczkiewicz z klasy gitary Wojciecha Wojtucha oraz Julia Miś z klasu klarnetu Ryszarda Musialika. Nagrodę przyznano uczniom z klasy akordeonu Marii Zwardoń-Wacławczyk - Tatianie Śliwakowskiej i Przemysławie Jewule.
Gratulujemy!
Zapraszamy do galerii poniżej.
więcej
Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Jubileusz 70. lecia PSM - podziękowania
Z okazji JUBILEUSZU 70. LECIA  naszej szkoły dotarło do nas wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń.
Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.
więcej
Koncert Galowy Jubileuszu 70-lecia PSM I st. w Tarnowskich Górach
       Rok 2017 jest szczególny dla całej społeczności szkolnej ze względu na obchody jubileuszowe 70- lecia powstania naszej szkoły.
W związku z tym wyjątkowym świętem cały rok szkolny 2016/2017 obfitował w szereg imprez, projektów uświetniających jubileusz
i koncertów prezentujących osiągnięcia poszczególnych sekcji. Niewątpliwie wydarzeniem skupiającym centralne obchody jubileuszu była uroczysta gala, która odbyła się w sobotę, 30 września 2017 roku w murach naszej szkoły. W tym dniu sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im I.J. Paderewskiego zapełniła się szanowną publicznością, wśród której znaleźli się emerytowani dyrektorzy
i nauczyciele, absolwenci, obecne grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły.

 
więcej
Warsztaty i prelekcje
Aktualne informacje na temat warsztatów i prelekcji organizowanych w szkole
więcej
Inauguracja roku szkolnego 2017/18
Nowy rok szkolny 2017/18 rozpoczął się  koncertem, który odbył się w dniu 4 września 2017 roku. Po wystąpieniu pana dyrektora Grzegorza Waloszczyka usłyszeliśmy krótki ale bardzo ciekawy występ uczniów naszej szkoły.
Życzymy wszystkim owocnej nauki i pracy w miłej atmosferze. Równocześnie przypominamy, że obecny rok szkolny jest ROKIEM JUBILEUSZOWYM. Już dziś
w dniu 30 września 2017 r.  (w sobotę) o godz. 16,00  zapraszamy  na KONCERT GALOWY.
Zapraszamy do galerii.

                           
więcej
Festyn Muzyczny z okazji Dnia Dziecka
Dnia 1 czerwca 2017  r.  odbył się FESTYN SZKOLNY. Przed szkołą postawiono estradę,  na której wystąpili uczniowie naszej szkoły oraz Społecznego Ogniska Artystycznego. Organizatorzy festynu zapewnili wiele atrakcji między innymi  dmuchany zamek, konkurs na pycha ciasto,  zabawa w uśniechnięte
i smutne nutki, malowanie twarzy. Oprócz powyższych atrakcji można było sie delektować pysznymi ciastami przyniesionymi przez rodziców, grilowanymi  kiełbaskami i krupniokami. Śląską grochówkę i wyśmienite krokiety, watę cukrową i świeżutki popcorn  zapewnił pan Wojciech Betkiewicz. Wszystkiemu towarzyszyła wspaniała, słoneczna pogoda, która konkurowała
z humowami uczestników festynu. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, który w jakikolwiek sposób przyczynili się
do organizacji tej wspaniałej impezy. Zapraszamy do galerii poniżej.
więcej
Nasza wizyta w Tettnang
W dniach 25 - 28 maja 2017 roku po raz kolejny uczniowie i nauczyciele naszej szkoły brali udział w Międzynarodowej Wymianie Kulturalno - Młodzieżowej. Uczestnicy tejże wymiany zostali zakwaterowani u rodzin uczniów szkoły muzycznej w Tettnang. W programie pobytu w Niemczech zaplanowano między innymi zwiedzanie okolic Jeziora Bodeńskiego oraz miasta Tettnang. Soliści i zespoły naszej szkoły muzykowały współnie z uczniami z niemieckiej szkoły przy dużym aplauzie lokalnej społeczności.  Uczestnicy wymiany zaprezentowali się  na koncertach: 28 maja w kościele św. Anny oraz w Sali Rycerskiej Zamku Montfort. Wyjazd został współfinansowany przez Polską Niemiecką Współpracę Młodzieży z siedzibą w Poczdamie.
więcej
Kolejny sukces gitarzystów
W maju 2017 roku uczniowie z klasy gitary Wojciecha Wojtucha po raz kolejny odnieśli  duży sukces.
Dnia 13 maja 2017 r. podczas konkursu
I TUCHOWSKIE KAMERALIA GITAROWE

DUET GITAROWY w składzie
MILENA ACZKIEWICZ  i DOMINIK KITA
zdobył  II nagrodę (w kategorii I)
              Nagrodzonym gratulujemy!!!
Sukces pianistów
W dniu  25 kwietnia 2017 roku w PSM I st. w Lublińcu odbył się IX Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej im. Janiny Garści,
w którym brali udział nasi uczniowie klas fortepianu.
Występ zakończył się dużym sukcesem i tak:
w grupie I wyróżnienie otrzymał Remigiusz ZALEWSKI -
z klasy Agnieszki Rogut, obecnie uczeń Mateusza Meisnera;
w II grupie III miejsce zajęła Amelia MORAWIEC
z klasy Elżbiety Miodek, a w grupie III Weronika PYREK
z klasy Barbary Galios uzyskała II lokatę.
Gratulujemy sukcesu!!!
więcej
Koncert Jubileuszu 70-lecia Sekcja Instrumentów Klawiszowych
Dnia 28 kwietnia 2017 r w auli odbył się kolejny z cyklu KONCERTÓW JUBILEUSZU 70 - lecia naszej szkoły. Tym razem prezentowała się sekcja instrumentów klawiszowych - wykonawcami byli jej nauczyciele, absolwenci i uczniowie.  Zapraszamy do galerii.
więcej
Sukces dęciaka
W kwietniu 2017 r. odbył się
II Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych w Wadowicach.
Uczeń DAWID NOWAK z klasy trąbki Pawła Wylężka  zajął III miejsce.
Gratulujemy!!!
Sukces uczniów fortepianu dodatkowego
Uczniowe klasy fortepianu dodatkowego Mateusza Meisnera brali udział
w II Ogólopolskim Konkursie Pianistycznym - Trzciana 2017. 
PRZEMYSŁAW JEWUŁA zajął I miejsce, a ANNA KRÓL otrzymała wyróżnienie .
Gratulujemy sukcesu!!!
Wielkie osiągnięcie chóru szkolnego
I MIEJSCE w IV Śląskim Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych dla Chóru Dziecięcego z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowskich Górach, w którego mam przyjemność być dyrygentem. Chór otrzymał również  PUCHAR Dyrektora Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej Akademii Muzycznej w Gdańsku za interesujący dobór materiału. Dziękuję serdecznie wszystkim dzieciakom - za ich zaangażowanie i piękny śpiew. A zdobyć I nagrodę wśród tak znakomitych zespołów chóralnych z całego Śląska, stanąć na scenie NOSPRu między najlepszymi dyrygentami i być ocenianym przez wspaniałe Jury, złożone z profesorów prawie wszystkich polskich Akademii Muzycznych to wielki wyczyn. Dziękuję p. Barbarze Wendrowskiej za piękną grę na fortepianie i wsparcie oraz pani Bożenie Jańczuk za pomoc i opiekę nad dziećmi. I wszystkim naszym fanom za trzymanie kciuków!
Poniżej kilka  zdjęć z tego wydarzenia.
Karolina Gołofit
więcej
Osiągnięcia gitarzystów
W ostatnim czasie  nasi uczniowie z klasy gitary Wojciecha Wojtucha odnieśli  spore sukcesy. Dnia 30 marca DUET w składzie
MILENA ACZKIEWICZ  i DOMINIK KITA zajęli I miejsce
w II Małopolskim Konkursie Zespołów Gitarowych Krzeszowice 2017.  Natomiast w dniach 28 - 29 marca
na V Dąbrowskim Konkursie Gitarowym
MILENA ACZKIEWICZ uzyskała II miejsce.
              Nagrodzonym gratulujemy!!!
więcej
Koncert w ramach Roku Julileuszu 70-lecia PSM I st. sekcja instrumentów dętych i perkusji
W dniu 24 lutego 2017 roku odbyła się kolejna impreza w ramach OBCHODÓW 70. lecia PSM I st. w Tarnowskich Górach.
Koncert, na którym usłyszeliśmy uczniów, absolwentów oraz nauczycieli szkoły, przygotowała sekcja instrumentów dętych
i perkusji. Koncert charakteryzował wysoki poziom wykonawczyi cieszył się ogromnym zaintersowaniem przybyłej publiczności. Zapraszamy do galerii poniżej.
więcej
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach