Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
ePUAP: PSM_Tarnowskie_Gory_0912
wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum
Patron Szkołu : Ignacy Jan Paderewski
Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
COVID-19
więcej
ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Działalność szkoły > Konkursy

Regulamin V Konkursu Muzyki Współczesnej
 
 1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowskich Górach. 
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klasy fortepianu. 
 3. Konkurs odbędzie się w dniu 20.03.2017 r. w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach. 
 4. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykonania 2 utworów kompozytorów współczesnych o zróżnicowanym charakterze. 
 5. Uczestnicy konkursu będą oceniani w dwóch kategoriach:
   I –grupa młodsza – uczniowie klas I/6,II/6, III/6, I/4, II/4
 6. II–grupa starsza – uczniowie klas IV/6-VI/6, III/4, IV/4 6.
 7.  Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w  Tarnowskich Górach.
 8.  Jury pracować będzie w oparciu o regulamin konkursu, a decyzje Jury są ostateczne.
 9. Wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu 20.03.2017 r., podczas koncertu o godz.16,45.
 10. Laureaci konkursu zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów, który odbędzie się w dniu 20.03.2017r. –godz. 16,45 - w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach.
 11. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 08.03.2017 r. w sekretariacie szkoły (e-mail: sekretariat@szkolamuztgory.nei.pl)
 12. Do zgłoszenia należy podać: Imię i nazwisko ucznia, klasę; Nazwisko nauczyciela; Program – imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu; czas trwania programu
 13. Uczestnicy zostaną poinformowani o kolejności występu na tydzień przed Konkursem, tj. 15.03.2017 r.
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach