Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
Login hasło

wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum

Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Działalność szkoły > Recenzje

      Rok 2017 jest szczególny dla całej społeczności szkolnej ze względu na obchody jubileuszowe 70- lecia powstania naszej szkoły.
W związku z tym wyjątkowym świętem cały rok szkolny 2016/2017 obfitował w szereg imprez, projektów uświetniających jubileusz
i koncertów prezentujących osiągnięcia poszczególnych sekcji. Niewątpliwie wydarzeniem skupiającym centralne obchody jubileuszu była uroczysta gala, która odbyła się w sobotę, 30 września 2017 roku w murach naszej szkoły. W tym dniu sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im I.J. Paderewskiego zapełniła się szanowną publicznością, wśród której znaleźli się emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, absolwenci, obecne grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły.

       Oficjalna część gali rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem Hymnu. Następnie dyrektor szkoły pan Grzegorz Waloszczyk powitał zgromadzonych gości, a w swoim przemówieniu, któremu towarzyszyła audiowizualna prezentacja zdjęć nawiązał do historii szkoły, do ludzi i miejsc, z którymi związana była nasza dostojna Jubilatka.
Jubileusz honorowym patronatem objął Burmistrz Tarnowskich Gór - Arkadiusz Czech, absolwent naszej szkoły. Organizację tego przedsięwzięcia wsparło wiele środowisk i organizacji tj .Urząd Miasta Tarnowskie Góry, Huta Cynku Miasteczko Śląskie, Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej, Salon fryzjerski Koszowski & Koszowski, Fornitech S.C w Tarnowskich Górach - Wojciech Korzec, Arkadiusz Styra, Aleksander König - Cafe Silesia, Cukiernia Zdebik, Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej.
       Uroczystość zaszczycili zaproszeni goście, przedstawiciele instytucji kulturalno- oświatowych. Byli wśród nich między innymi przedstawiciele nadzoru pedagogicznego i wizytatorzy Centrum Edukacji Artystycznej Makroregionu południowo - zachodniego: Danuta Podgórska - Naczelnik III wydziału nadzoru pedagogicznego, Ewelina Wilburg-Marzec - Starszy Wizytator CEA Katowice, Iwona Skowron - Starszy Wizytator CEA Katowice, Stanisław Maliszewski- Starszy Wizytator CEA Katowice; przedstawiciele władz samorządowych Tarnowskich Gór : Stanisław Torbus - Wicestarosta Powiatu, Arkadiusz Czech - Burmistrz Miasta, Franciszek Nowak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ; osoby reprezentujące Akademię Muzyczną w Katowicach i zaprzyjaźnione szkoły muzyczne: prof. zw. dr. hab Stanisław Dziewior - Kierownik Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej w Katowicach; Beata Krzanowska - Wicedyrektor ds. muzycznych Ogólnokształcącej Szkoły I i II st. w Bytomiu; przedstawiciele związków zawodowych: Bożena Fyrla - NSZZ " Solidarność" Oświaty Ziemi Tarnogórskiej.
Podczas uroczystości pedagogom wizytatorzy wręczyli dyplomy i nagrody ministerialne : Listy Gratulacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali Iwona Drozdowska, Elżbieta Miodek, Zenon Siwy, Alicja Pacześniak - Słota, Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej I stopnia Maria Jankowska i II stopnia Barbara Wendrowska, Maria Zwardoń- Wacławczyk, Paweł Wylężek. Zostały również przyznane Nagrody Dyrektora Szkoły dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
Jubileusz dzięki staraniom kierownictwa szkoły, wzbogacił nas o nowy fortepian koncertowy , który zastąpił wysłużony, " wygrany"
50- letni fortepian znakomitej firmy Blüthner. Symbolicznej prezentacji instrumentu z rozwiązaniem wstęgi dokonali wizytator Danuta Podgórska i dyrektor szkoły Grzegorz Waloszczyk.
Na tą szczególną uroczystość przybyli przedstawiciele Musikschule w Tettnang, dyrektor Wolfram Lutz oraz Gerard Hartwig - nauczyciel, inicjator i pomysłodawca pierwszej wymiany kulturalnej z tarnogórską szkołą, która przez wiele lat przynosi nam tyle obustronnych korzyści z wzajemnych relacji. Specjalnie na okoliczność naszego święta delegacja szkoły niemieckiej podarowała nam ksylofon, znakomity instrument kolorystyczny, który poszerzy instrumentarium i repertuar wykorzystywany przez uczniów klasy perkusji.
       Po kolejnych wystąpieniach, gratulacjach i życzeniach nadszedł czas na część artystyczną. Koncert, na którym swoje umiejętności zaprezentowali absolwenci, pedagodzy i uczniowie był znakomitą okazją do wysłuchania interesujących, ciekawych utworów. Program artystyczny koncertu w pierwszej części wypełniły wykonania najzdolniejszych uczniów przygotowanych przez pedagogów szkoły. Zabrzmiała muzyka polska - Pieśń miłosna i Menuet Ignacego Jana Paderewskiego, Polonez elegijny Zygmunta Noskowskiego, Mazurek Józefa Powroźniaka, a także Fantazja „The dream of Love” - Th. Hocha. W drugiej części koncertu różnorodność repertuarowa w wykonaniu absolwentów szkoły przeniosła słuchaczy w brawurowe , niesamowite brzmienie duetu akordeonowego, niezwykle efektowne możliwości barwowe i wirtuozerie klarnetu, puzonu i fortepianu, nastrojowość skrzypcowych medytacji, kolorystykę impresjonistów, finezję partytury dawnych mistrzów klawesynu, surowość melodii tatrzańskich krajobrazów. Trzecią częścią artystycznych prezentacji był występ chórów i orkiestr: wystąpił Chór szkolny oraz Orkiestra smyczkowa PSM „Śląskie Smyki”. Wielu uczniów szkoły brało intensywny udział w przygotowaniach do koncertu, stąd wspaniały efekt ich pracy pod kierunkiem nauczycieli, w postaci wykonań utworów tj. Hymn festiwalu szkół muzycznych, czy wzruszająca kompozycja „Can you Hear me?” oraz Muzyki z filmu „Piraci z Karaibów” i wspólnego występu chóru i orkiestry w utworze Edwarda Elgara- „Land of Hope and Glory”. Na zakończenie koncertu szczególnego blasku jubileuszowi nadał występ Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Grzegorza Waloszczyka, złożonej z absolwentów szkoły - muzyków pracujących w orkiestrach: Filharmonii Wrocławskiej , Opolskiej, Częstochowskiej, Dolnośląskiej, Zabrzańskiej, Operze Śląskiej, Sinfonii Juventus, Silesia Brass Quartet, nauczycieli pracujących w szkolnictwie artystycznym oraz studentów Akademii Muzycznych Wrocławia , Krakowa i Katowic. Publiczność nagrodziła wszystkich artystów entuzjastyczną owacją na stojąco.
       Po zakończeniu głównych uroczystości zaproszono gości na poczęstunek - tort i symboliczny toast jubileuszowy. Wspólnym spotkaniom po latach, wspomnieniom towarzyszył zespół TG Big Band, który tworzą głównie absolwenci tarnogórskiej szkoły muzycznej.
„W szkole najważniejszy jest uczeń, duszą nauczyciel, wsparciem rodzice, a dumą absolwenci”. Koncert w ramach obchodów 70-lecia szkoły dał temu wyraz i przesłanie dla kolejnych pokoleń, które będą miały możliwość tworzenia jej dalszej historii .

       Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością i wsparciem przyczynili się do uświetnienia tak ważnego dla nas wydarzenia jakim były uroczystości jubileuszowe, dzisiaj już historyczne.

      Zapraszamy na Zjazd Absolwentów oraz Koncert Kolędowy, które odbędą się dnia 20 grudnia 2017 roku.

 
Opracowała Beata  Doleżych.


Zapraszamy do zobaczenia zdjęć oraz wysłuchania fragmentów utworów wykonanych podczas Galowego Koncertu Jubileuszowego.

 
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach