Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
ePUAP: PSM_Tarnowskie_Gory_0912
wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum
Patron Szkołu : Ignacy Jan Paderewski
Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
COVID-19
więcej
ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Działalność szkoły > Konkursy

Regulamin VI Międzyszkolnego Konkursu Polskiej Muzyki Współczesnej (w ramach Programu Niepodległa)
 
 1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowskich Górach.
 2. Cele konkursu:
  konfrontacja osiągnięć artystycznych młodych pianistów,
  motywacja do dalszego rozwoju ucznia,
  propagowanie polskiej literatury muzyki współczesnej (utwory napisane po 1945 roku),
  wymiana doświadczeń pedagogicznych między nauczycielami,
  stworzenie atmosfery nie tylko profesjonalizmu, ale i życzliwości.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy fortepianu szkół muzycznych I stopnia.
  Uczniowie prezentować będą swoje umiejętności na fortepianie marki Yamaha C7X.
 4. Konkurs odbędzie się w dniu 19.03.2018 r. w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach.
  Przy dużej liczbie zgłoszeń, dopuszcza się możliwość rozszerzenia przesłuchań konkursowych do dwóch dni.
 5. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykonania 2 utworów polskich kompozytorów współczesnych
  o zróżnicowanym charakterze.
 6. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I stopnia, a przesłuchania będą się odbywały w poniższych grupach wiekowych:
  I grupa – uczniowie klas I/6, II/6, I/4
  II grupa – uczniowie klas III/6, IV/6, II/4,
  III grupa – V/6, VI/6, III/4, IV/4
 7. Czas prezentacji utworów:
  I grupa – do 5 minut
  II grupa – do 7 minut
  III grupa – do 10 minut
 8. Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
  w Tarnowskich Górach.      
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu przesłuchań.
 10. Laureaci konkursu zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów.
 11. Koncert Laureatów odbędzie się w Sali koncertowej PSM I st. w Tarnowskich Górach, w dniu zakończenia konkursu.
  Dla laureatów trzech pierwszych miejsc organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
  Dopuszcza się przyznanie nagród pozaregulaminowych.
 12. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 01.03.2018 r. w sekretariacie szkoły  (e-mail: sekretariat@psmtg.pl).
 13. Zgłoszenie należy napisać pismem maszynowym lub komputerowym, powinno zawierać
  Imię i nazwisko ucznia, klasę, ilość lat nauki
  Nazwisko nauczyciela
  Pełna nazwa szkoły
  Program – imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu
  Czas trwania programu
 14. Harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie odesłany do szkół do dnia 10 marca 2018 r.
 15. Koszty podróży lub indywidualnego wyżywienia uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
 16. Przesłuchania są jawne i otwarte dla publiczności.
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach