Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
Login hasło

wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum

Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Komunikaty

Procedura wypożyczania instrumentów
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach
opracowana na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
 
  1. Wypożyczaniem instrumentów zajmuje się wyznaczony do tego celu pracownik szkoły.
  2. Pomieszczenie magazynu instrumentów jest systematycznie odkażane i wietrzone (po każdorazowym przebywaniu w nim zainteresowanych osób.
  3. Osoba wypożyczająca jest wyposażona w maseczkę ochronną lub przyłbicę, rękawiczki ochronne oraz środki do dezynfekcji.
  4. Nauczyciele szkoły rozpoznają zapotrzebowanie wśród swoich uczniów na wypożyczenie nowego instrumentu lub wymianę obecnie wypożyczonego na nowy.
  5. Następnie nauczyciel zgłasza ten fakt wypożyczającemu i ustala termin przyjścia do magazynu i wyboru instrumentu.
  6. Instrument jest dopasowywany uczniowi tylko i wyłącznie w obecności uczącego go nauczyciela. Następnie instrument jest odkładany z rezerwacją „na bok”.
  7. Rodzic ucznia przychodzi odebrać instrument osobiście do magazynu instrumentów, aby podpisać rewers potwierdzający odbiór instrumentu. Rodzić musi mieć przy sobie: maseczkę ochronną lub przyłbicę, rękawiczki ochronne, własny długopis oraz dowód osobisty.
  8. Instrumenty oddane do magazynu są odłożone do 14-to dniowej kwarantanny do wyznaczonego pomieszczenia i nie podlegają w tym czasie wypożyczeniu.
  9. W wypożyczalni mogą przebywać max 3 osoby: osoba wypożyczająca, uczeń i jego nauczyciel.
Ewentualnie: osoba wypożyczająca i rodzic ucznia.
  1. Ze względów bezpieczeństwa od 1 czerwca 2020 roku opłat za wypożyczenie instrumentu rodzice dokonują na konto szkoły:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowskich Górach
ul. 9 Maja 1, 42-600 Tarnowskie Góry
NBP O/O Katowice: 56 1010 1212 3090 8613 9134 0000 
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach