Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
Login hasło

wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum

Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Komunikaty

Procedura postępowania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach przy korzystaniu przez uczniów z sal do ćwiczeń na terenie szkoły w czasie epidemii COVID-19

 
 1. W terminie od 1do 19 czerwca 2020 roku w PSM I st. w Tarnowskich Górach uczniowie, którzy planują kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia mogą korzystać z sal do ćwiczeń.
 2. Czas korzystania z sali do ćwiczeń nie może przekraczać 45 minut.
  Uczen może skorzystać z ćwiczeniówki maksymalnie 2 razy w tygodniu.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do ustalenia ilości chętnych wśród swoich uczniów do ćwiczenia na terenie szkoły i poinformowania o tym dyrektora celu ustalenia harmonogramu korzystania z sal do ćwiczeń.
 4. Z „ćwiczeniówek” może skorzystać wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i nie przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Wejście do budynku odbywać się będzie wyłącznie od strony głównej. Drzwi od strony parkingowej zostaną zamknięte.
 6. Każdy wchodzący do szkoły (rodzic/ opiekun , uczeń, nauczyciel, pracownik) ma obowiązek dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu).
 7. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczka ochronna lub przyłbicą.
 8. Osoby nie będące pracownikami nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 9. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do używania rękawiczek ochronnych.
 10. Osoba wchodząca na teren szkoły (uczeń, rodzic, opiekun prawny, nauczyciel, pracownik) ma wykonany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym a wynik odnotowany w rejestrze do tego przeznaczonym.
 11. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u osoby poddanej pomiarowi nie zezwala się Jej na wejście do szkoły.
 12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do i ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 13. Rodzice mogą wchodzić do holu szkoły ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic, 1 dziecko), następnie pozostają w holu w wyznaczonym do tego miejscu.
 14. Konsultacje będą odbywać się wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora w wyznaczonych do tego salach, przy czym między poszczególnymi konsultacjami musi być przewidziana wymagana 15 minutowa przerwa, przeznaczona na dezynfekcję i wietrzenie.
 15. W czasie konsultacji szatnia jest nieczynna.


 
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach