Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
ePUAP: PSM_Tarnowskie_Gory_0912
wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum
Patron Szkołu : Ignacy Jan Paderewski
Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
COVID-19
więcej
ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
KADRA
PEDAGOGICZNA
więcej
PRACOWNICY
ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
więcej
WYMOGI  EDUKACYJNE
AUDYCJE MUZYCZNE

 
więcej
WYMOGI EDUKACYJNE
RYTMIKA

 
więcej
EGZAMINY
I  PRZESŁUCHANIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                                    Z RODZICAMI
więcej
RADA  RODZICÓW
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2022 / 2023
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2022/23
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2022/2023
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2022/23
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Komunikaty

 1. WYMOGI EDUKACYJNE - KSZTAŁCENIE SŁUCHU kl. I/6
 2. WYMOGI EDUKACYJNE - KSZTAŁCENIE SŁUCHU II/6
 3. WYMOGI EDUKACYJNE - KSZTAŁCENIE SŁUCHU III/6
 4. WYMOGI EDUKACYJNE - KSZTAŁCENIE SŁUCHU kl. IV-VI/6
 5. WYMOGI EDUKACYJNE - KSZTAŁCENIE SŁUCHU kl. I – IV/4
 6. WYMOGI EDUKACYJNE - KSZTAŁCENIE SŁUCHU kl. IV/4


1. Wymogi edukacyjne z przedmiotu KSZTAŁCENIE SŁUCHU dla klasy I/6     oprac. mgr Ewa Kudełka, mgr Maria Bernaciak

Bardzo dobry
1. Piosenki:
 bezbłędne śpiewanie wszystkich poznanych piosenek jednogłosowych z zastosowaniem prawidłowego oddechu, dykcji, ze zwróceniem uwagi na
staranną intonację
2. Gamy:
 znajomość klucza wiolinowego i umiejętność jego poprawnego zapisu
 znajomość literowych i solmizacyjnych nazw nut w kluczu wiolinowym oraz poprawny ich zapis na pięciolinii
 bezbłędna znajomość budowy gamy C-dur – umiejętność bezbłędnego nazwania stopni gamy, wskazania półtonów i tetrachordów,
 umiejętność poprawnego zaśpiewania gamy C-dur nazwami cyfrowymi, solmizacyjnymi i literowymi, ze zwróceniem uwagi na czystą intonację
 bezbłędne rozpoznawanie całych tonów i półtonów w zapisie melodii w tonacji Cdur
3. Interwały:
 znajomość nazw interwałów: pryma czysta, sekunda mała, sekunda wielka, oktawa czysta
 określanie interwału po jednokrotnym usłyszeniu
 poprawne intonowanie interwałów
 samodzielne rozpoznawanie w zapisie melodii w tonacji C-dur prymy, sekundy, oktawy (bez określania rozmiaru)
4. Akordy:
 bezbłędne rozpoznawanie trybu trójdźwięków granych melodycznie i harmonicznie (durowy i molowy tryb trójdźwięku bez przewrotu)
 poprawne zaśpiewanie nazwami literowymi i solmizacyjnymi trójdźwięku C-dur
5. Czytanie nut głosem:
 samodzielne śpiewanie nazwami solmizacyjnymi i literowymi z taktowaniem ćwiczeń głosowych w tonacji C-dur w kluczu wiolinowym, w których przeważają kroki sekundowe, o prostej budowie rytmicznej
 samodzielne śpiewanie łatwej melodii utworu z literatury muzycznej, opracowanej na lekcji, z granym równocześnie przez nauczyciela na fortepianie drugim głosem lub towarzyszeniem harmonicznym
6. Dyktanda:
 poprawny zapis pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych, w różnych wartościach i o łatwym rytmie, po trzykrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
 samodzielne dostrzeganie i poprawianie błędów rytmicznych i melodycznych w zapisie łatwej melodii w tonacji C-dur

Dobry
1. Piosenki:
 poprawne śpiewanie poznanych piosenek jednogłosowych z zastosowaniem prawidłowego oddechu, dykcji, ze zwróceniem uwagi na staranną intonację
2. Gamy:
 znajomość klucza wiolinowego i umiejętność jego zapisu
 znajomość literowych i solmizacyjnych nazw większości nut w kluczu wiolinowym oraz poprawny ich zapis na pięciolinii
 znajomość budowy gamy C-dur – umiejętność nazwania stopni gamy, wskazania półtonów i tetrachordów,
 umiejętność poprawnego zaśpiewania gamy C-dur nazwami cyfrowymi, solmizacyjnymi i literowymi, z niewielkimi odchyleniami intonacyjnymi
 rozpoznawanie całych tonów i półtonów w zapisie melodii w tonacji C-dur
3. Interwały:
 znajomość nazw interwałów: pryma czysta, sekunda mała, sekunda wielka, oktawa czysta
 określanie interwału po dwukrotnym usłyszeniu
 poprawne intonowanie interwałów z niewielką pomocą nauczyciela
 rozpoznawanie w zapisie melodii w tonacji C-dur prymy, sekundy, oktawy (bez określania rozmiaru)
4. Akordy:
 rozpoznawanie trybu trójdźwięków granych melodycznie i harmonicznie (durowy i molowy tryb trójdźwięku bez przewrotu)
 śpiewanie nazwami literowymi i solmizacyjnymi trójdźwięku C-dur
5. Czytanie nut głosem:
 śpiewanie nazwami solmizacyjnymi i literowymi z taktowaniem ćwiczeń głosowych w tonacji C-dur w kluczu wiolinowym, w których przeważają kroki sekundowe, o prostej budowie rytmicznej, z niewielką pomocą nauczyciela
 śpiewanie łatwej melodii utworu z literatury muzycznej, opracowanej na lekcji, z granym równocześnie przez nauczyciela na fortepianie drugim głosem lub towarzyszeniem harmonicznym
6. Dyktanda:
 poprawny zapis pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych, w różnych wartościach i o łatwym rytmie, po czterokrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
 dostrzeganie i poprawianie błędów rytmicznych i melodycznych w zapisie łatwej melodii w tonacji C-dur, z niewielką pomocą nauczyciela

Dostateczny
1. Piosenki:
 śpiewanie poznanych piosenek jednogłosowych z pewnymi błędami
2. Gamy:
 znajomość klucza wiolinowego i umiejętność jego zapisu
 znajomość literowych i solmizacyjnych nazw niektórych nut w kluczu wiolinowym oraz ich zapis na pięciolinii z pomocą nauczyciela
 znajomość budowy gamy C-dur – umiejętność nazwania stopni gamy, wskazania półtonów i tetrachordów, z pomocą nauczyciela
 umiejętność zaśpiewania gamy C-dur nazwami solmizacyjnymi z intonacją poprawianą przez nauczyciela
 rozpoznawanie całych tonów i półtonów w zapisie melodii w tonacji C-dur, z pewnymi błędami
3. Interwały:
 znajomość nazw interwałów: pryma czysta, sekunda mała, sekunda wielka, oktawa czysta
 określanie interwału z pomocą nauczyciela
 poprawne intonowanie interwałów z pomocą nauczyciela
 rozpoznawanie w zapisie melodii w tonacji C-dur prymy, sekundy, oktawy (bez określania rozmiaru), z pewnymi błędami
4. Akordy:
 rozpoznawanie trybu trójdźwięków granych melodycznie i harmonicznie (durowy i molowy tryb trójdźwięku bez przewrotu), z pomocą nauczyciela
 śpiewanie nazwami literowymi i solmizacyjnymi trójdźwięku C-dur, z pomocą nauczyciela
5. Czytanie nut głosem:
 śpiewanie nazwami solmizacyjnymi bez taktowania ćwiczeń głosowych w tonacji C-dur w kluczu wiolinowym, w których przeważają kroki sekundowe, o prostej budowie rytmicznej, z pomocą nauczyciela
 śpiewanie łatwej melodii utworu z literatury muzycznej, opracowanej na lekcji, bez drugiego głosu, granego równocześnie przez nauczyciela na fortepianie oraz bez towarzyszenia harmonicznego
6. Dyktanda:
 poprawny zapis pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych, w różnych wartościach i o łatwym rytmie, po wielokrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
 dostrzeganie i poprawianie błędów rytmicznych i melodycznych w zapisie łatwej melodii w tonacji C-dur, z pomocą nauczyciela


2. Wymogi edukacyjne KSZTAŁCENIE SŁUCHU dla klasy II/6         oprac. mgr Ewa Kudełka, mgr Maria Bernaciak

Bardzo dobry
1. Piosenki:
• bezbłędne śpiewanie wszystkich poznanych piosenek jednogłosowych
z zastosowaniem prawidłowego oddechu, dykcji, ze zwróceniem uwagi na
staranną intonację
• bezbłędne śpiewanie opracowanych na lekcjach, bardzo łatwych piosenek
dwugłosowych i kanonów (w grupach lub przez dwoje uczniów)
2. Gamy:
• bezbłędna znajomość budowy gamy C-dur, G-dur i F-dur, a także tetrachordów
i triady harmonicznej w/w tonacji
• umiejętność poprawnego zaśpiewania w/w gam nazwami solmizacyjnymi
i literowymi
• bezbłędne zapisanie znaków przykluczowych w tonacji G-dur i F-dur
3. Interwały:
• znajomość nazw interwałów: pryma czysta, sekunda wielka i mała, kwarta czysta,
kwinta czysta i oktawa czysta
• określanie interwału po jednokrotnym usłyszeniu
• poprawne intonowanie interwałów od różnych stopni poznanych gam
• samodzielne rozpoznawanie w zapisie melodii w tonacji C-dur, G-dur, F-dur
prymy, sekundy, kwarty, kwinty i oktawy (bez określania rozmiaru)
4. Akordy:
• bezbłędne rozpoznawanie trybu trójdźwięków granych w górę i w dół
melodycznie i harmonicznie (durowy i molowy tryb trójdźwięku bez przewrotu)
• poprawne intonowanie i poprawny zapis trójdźwięków triady harmonicznej
w poznanych tonacjach
5. Czytanie nut głosem:
• samodzielne śpiewanie z taktowaniem ćwiczeń głosowych a vista w tonacjach
durowych C, G, F w kluczu wiolinowym, w których przeważają kroki sekundowe
i tercjowe, o prostej budowie rytmicznej
• bezbłędne wykonanie ćwiczeń o bardziej skomplikowanej budowie rytmicznej,
przygotowanych w domu
6. Dyktanda:
 zapis pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych, w różnych
wartościach o prostym rytmie, po trzykrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
 zapis prostych przebiegów melodyczno-rytmicznych w poznanych tonacjach, po
trzykrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
• samodzielne dostrzeganie i poprawianie błędów rytmicznych i melodycznych
w zapisie łatwej melodii w tonacjach C-dur, G-dur, F-dur

Dobry
1. Piosenki:
• poprawne śpiewanie poznanych piosenek jednogłosowych z zastosowaniem
prawidłowego oddechu, dykcji, ze zwróceniem uwagi na staranną intonację
• poprawne śpiewanie opracowanych na lekcjach, bardzo łatwych piosenek
dwugłosowych i kanonów (w grupach lub przez dwoje uczniów)
2. Gamy:
• znajomość budowy gamy C-dur, G-dur i F-dur, a także tetrachordów i triady
harmonicznej w/w tonacji
• umiejętność poprawnego zaśpiewania w/w gam nazwami solmizacyjnymi
i literowymi, z niewielkimi odchyleniami intonacyjnymi
• zapisanie znaków przykluczowych w tonacji G-dur i F-dur
3. Interwały:
• znajomość nazw interwałów: pryma czysta, sekunda wielka i mała, kwarta czysta,
kwinta czysta i oktawa czysta
• określanie interwału po dwukrotnym usłyszeniu
• poprawne intonowanie interwałów od różnych stopni poznanych gam z niewielką
pomocą nauczyciela
• rozpoznawanie w zapisie melodii w tonacji C-dur, G-dur, F-dur prymy, sekundy,
kwarty, kwinty i oktawy (bez określania rozmiaru)
4. Akordy:
• rozpoznawanie trybu trójdźwięków granych w górę i w dół melodycznie
i harmonicznie (durowy i molowy tryb trójdźwięku bez przewrotu)
• poprawne intonowanie i poprawny zapis trójdźwięków triady harmonicznej
w poznanych tonacjach, z niewielką pomocą nauczyciela
5. Czytanie nut głosem:
• śpiewanie z taktowaniem ćwiczeń głosowych a vista w tonacjach durowych C, G,
F w kluczu wiolinowym, w których przeważają kroki sekundowe i tercjowe,
o prostej budowie rytmicznej, z niewielką pomocą nauczyciela
• poprawne wykonanie ćwiczeń o bardziej skomplikowanej budowie rytmicznej,
przygotowanych w domu
6. Dyktanda:
 zapis pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych, w różnych
wartościach o prostym rytmie, po czterokrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
 zapis prostych przebiegów melodyczno-rytmicznych w poznanych tonacjach, po
czterokrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
• dostrzeganie i poprawianie błędów rytmicznych i melodycznych w zapisie łatwej
melodii w tonacjach C-dur, G-dur, F-dur, z niewielką pomocą nauczyciela

Dostateczny
1. Piosenki:
• śpiewanie piosenek jednogłosowych z pewnymi błędami
• śpiewanie opracowanych na lekcjach, bardzo łatwych piosenek dwugłosowych
i kanonów (w grupach lub przez dwoje uczniów), z pewnymi błędami
2. Gamy:
• znajomość budowy gamy C-dur, G-dur i F-dur, a także tetrachordów i triady
harmonicznej w/w tonacji, z pomocą nauczyciela
 umiejętność zaśpiewania w/w gam nazwami solmizacyjnymi i literowymi,
z intonacją poprawianą przez nauczyciela
• zapisanie znaków przykluczowych w tonacji G-dur i F-dur z pomocą nauczyciela
3. Interwały:
• znajomość nazw interwałów: pryma czysta, sekunda wielka i mała, kwarta czysta,
kwinta czysta i oktawa czysta
• określanie interwału z pomocą nauczyciela
• intonowanie interwałów od różnych stopni poznanych gam z pomocą nauczyciela
• rozpoznawanie w zapisie melodii w tonacji C-dur, G-dur, F-dur prymy, sekundy,
kwarty, kwinty i oktawy (bez określania rozmiaru), z pewnymi błędami
4. Akordy:
• rozpoznawanie trybu trójdźwięków granych w górę i w dół melodycznie
i harmonicznie (durowy i molowy tryb trójdźwięku bez przewrotu), z pomocą
nauczyciela
• intonowanie i zapis trójdźwięków triady harmonicznej w poznanych tonacjach, z
pomocą nauczyciela
5. Czytanie nut głosem:
• śpiewanie bez taktowania ćwiczeń głosowych a vista w tonacjach durowych C, G,
F w kluczu wiolinowym, w których przeważają kroki sekundowe i tercjowe,
o prostej budowie rytmicznej, z pomocą nauczyciela
• wykonanie ćwiczeń o bardziej skomplikowanej budowie rytmicznej,
przygotowanych w domu, z niewielkimi błędami
6. Dyktanda:
 zapis pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych, w różnych
wartościach o prostym rytmie, po wielokrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
 zapis prostych przebiegów melodyczno-rytmicznych w poznanych tonacjach, po
wielokrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
• dostrzeganie i poprawianie błędów rytmicznych i melodycznych w zapisie łatwej
melodii w tonacjach C-dur, G-dur, F-dur, z pomocą nauczyciela

3. Wymogi edukacyjne z przedmiotu KSZTAŁCENIE SŁUCHU DLA KL. III/6      Oprac. mgr Ewa Kudełka, mgr Maria Bernaciak

Bardzo dobry
1. Piosenki:
• bezbłędne śpiewanie wszystkich poznanych piosenek jednogłosowych
z zastosowaniem prawidłowego oddechu, dykcji, ze zwróceniem uwagi na
staranną intonację
• bezbłędne śpiewanie opracowanych na lekcjach, łatwych piosenek dwugłosowych
i kanonów (w grupach lub przez dwoje uczniów)
2. Gamy:
• bezbłędna znajomość budowy gamy C-dur, G-dur, F-dur, a-moll w odmianie
eolskiej, harmonicznej, doryckiej, melodycznej, a także tetrachordów i triady
harmonicznej w/w tonacji
• umiejętność poprawnego zaśpiewania w/w gam nazwami solmizacyjnymi
i literowymi
3. Interwały:
• znajomość nazw interwałów: pryma czysta, sekunda wielka i mała, tercja wielka
i mała, kwarta czysta, kwinta czysta i oktawa czysta
• określanie interwałów granych w górę i w dół melodycznie i harmonicznie po
jednokrotnym usłyszeniu
• poprawne intonowanie interwałów od podanego dźwięku
• samodzielne rozpoznawanie w zapisie melodii w tonacji C-dur, G-dur, F-dur, amoll
- prymy, sekundy, tercji, kwarty, kwinty i oktawy (bez określania rozmiaru)
4. Akordy:
• bezbłędne rozpoznawanie trybu trójdźwięków granych w górę i w dół
melodycznie i harmonicznie (durowy i molowy tryb trójdźwięku bez przewrotu)
• poprawne intonowanie i poprawny zapis trójdźwięków triady harmonicznej
w poznanych tonacjach
5. Czytanie nut głosem:
• samodzielne śpiewanie z taktowaniem ćwiczeń głosowych a vista w tonacjach: Cdur,
G-dur, F-dur, a-moll w kluczu wiolinowym, w których przeważają kroki
sekundowe i tercjowe, o prostej budowie rytmicznej
• bezbłędne wykonanie ćwiczeń o bardziej skomplikowanej budowie rytmicznej,
przygotowanych w domu
6. Dyktanda:
 zapis pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych, w różnych
wartościach o prostym rytmie, po trzykrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
 zapis prostych przebiegów melodyczno-rytmicznych w poznanych tonacjach, po
trzykrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
• samodzielne dostrzeganie i poprawianie błędów rytmicznych i melodycznych
w zapisie łatwej melodii w tonacjach C-dur, G-dur, F-dur, a-moll

Dobry
1. Piosenki:
• poprawne śpiewanie poznanych piosenek jednogłosowych z zastosowaniem
prawidłowego oddechu, dykcji, ze zwróceniem uwagi na staranną intonację
• poprawne śpiewanie opracowanych na lekcjach, łatwych piosenek dwugłosowych
i kanonów (w grupach lub przez dwoje uczniów)
2. Gamy:
• znajomość budowy gamy C-dur, G-dur, F-dur, a-moll w odmianie eolskiej,
harmonicznej, doryckiej, melodycznej, a także tetrachordów i triady harmonicznej
w/w tonacji
• umiejętność poprawnego zaśpiewania w/w gam nazwami solmizacyjnymi
i literowymi, z niewielkimi odchyleniami intonacyjnymi
3. Interwały:
• znajomość nazw interwałów: pryma czysta, sekunda wielka i mała, tercja wielka
i mała, kwarta czysta, kwinta czysta i oktawa czysta
• określanie interwałów granych w górę i w dół melodycznie i harmonicznie po
dwukrotnym usłyszeniu
• poprawne intonowanie interwałów od podanego dźwięku, z niewielką pomocą
nauczyciela
• rozpoznawanie w zapisie melodii w tonacji C-dur, G-dur, F-dur, a-moll - prymy,
sekundy, tercji, kwarty, kwinty i oktawy (bez określania rozmiaru)
4. Akordy:
• rozpoznawanie trybu trójdźwięków granych w górę i w dół melodycznie
i harmonicznie (durowy i molowy tryb trójdźwięku bez przewrotu)
• poprawne intonowanie i poprawny zapis trójdźwięków triady harmonicznej
w poznanych tonacjach, z niewielką pomocą nauczyciela
5. Czytanie nut głosem:
• śpiewanie z taktowaniem ćwiczeń głosowych a vista w tonacjach: C- dur, G-dur,
F-dur, a-moll w kluczu wiolinowym, w których przeważają kroki sekundowe
i tercjowe, o prostej budowie rytmicznej, z niewielką pomocą nauczyciela
• poprawne wykonanie ćwiczeń o bardziej skomplikowanej budowie rytmicznej,
przygotowanych w domu
6. Dyktanda:
 zapis pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych, w różnych
wartościach o prostym rytmie, po czterokrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
 zapis prostych przebiegów melodyczno-rytmicznych w poznanych tonacjach, po
czterokrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
• dostrzeganie i poprawianie błędów rytmicznych i melodycznych w zapisie łatwej
melodii w tonacjach C-dur, G-dur, F-dur, a-moll, z niewielką pomocą nauczyciela

Dostateczny
1. Piosenki:
• śpiewanie piosenek jednogłosowych z pewnymi błędami
• śpiewanie opracowanych na lekcjach, łatwych piosenek dwugłosowych i kanonów
(w grupach lub przez dwoje uczniów), z pewnymi błędami
2. Gamy:
• znajomość budowy gamy C-dur, G-dur, F-dur, a-moll w odmianie eolskiej,
harmonicznej, doryckiej, melodycznej, a także tetrachordów i triady harmonicznej
w/w tonacji, z pomocą nauczyciela
• umiejętność zaśpiewania w/w gam nazwami solmizacyjnymi i literowymi,
z intonacją poprawianą przez nauczyciela
3. Interwały:
• znajomość nazw interwałów: pryma czysta, sekunda wielka i mała, tercja wielka
i mała, kwarta czysta, kwinta czysta i oktawa czysta
• określanie interwałów granych w górę i w dół melodycznie i harmonicznie
z pomocą nauczyciela
• intonowanie interwałów od podanego dźwięku z pomocą nauczyciela
• rozpoznawanie w zapisie melodii w tonacji C-dur, G-dur, F-dur, a-moll - prymy,
sekundy, tercji, kwarty, kwinty i oktawy (bez określania rozmiaru), z pewnymi
błędami
4. Akordy:
• rozpoznawanie trybu trójdźwięków granych w górę i w dół melodycznie
i harmonicznie (durowy i molowy tryb trójdźwięku bez przewrotu), z pomocą
nauczyciela
• intonowanie i poprawny zapis trójdźwięków triady harmonicznej w poznanych
tonacjach, z pomocą nauczyciela
5. Czytanie nut głosem:
• śpiewanie bez taktowania ćwiczeń głosowych a vista w tonacjach: C- dur, G-dur,
F-dur, a-moll w kluczu wiolinowym, w których przeważają kroki sekundowe
i tercjowe, o prostej budowie rytmicznej, z pomocą nauczyciela
• poprawne wykonanie ćwiczeń o bardziej skomplikowanej budowie rytmicznej,
przygotowanych w domu, z niewielkimi błędami
6. Dyktanda:
 zapis pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych, w różnych
wartościach o prostym rytmie, po wielokrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
 zapis prostych przebiegów melodyczno-rytmicznych w poznanych tonacjach, po
wielokrotnym usłyszeniu i zaśpiewaniu
• dostrzeganie i poprawianie błędów rytmicznych i melodycznych w zapisie łatwej
melodii w tonacjach C-dur, G-dur, F-dur, a-moll, z pomocą nauczyciela


4. Wymagania edukacyjne z przedmiotu KSZTAŁCENIE SŁUCHU dla klas IV- VI cyklu sześcioletniego
opracowanie mgr Marzena Dobrowolska- Musialik


KLASA IV
Czynniki wpływające na ocenę ucznia:
- realizacja programu nauczania
-stopień przygotowania do zajęć
-potencjał własnych możliwości
-pilność, pracowitość, systematyczność
-komunikatywność, kreatywność, aktywność
-czynniki dodatkowe: dekoncentracja, absencja na lekcjach, dojrzałość emocjonalna

Ocena celująca:
1.Uczeń wykonuje wszelkie zadania bezbłędnie, bardzo szybko i całkowicie samodzielnie.
2.Ucznia wyróżnia intonacja bez zarzutu.
3.Dyktanda zapisuje bezbłędnie i bardzo szybko.
4.Uczeń jako pierwszy w krótkim czasie realizuje najtrudniejsze ćwiczenia różnego typu
(np. z dodanym głosem rytmicznym lub akompaniamentem na fortepianie).
5.Jest laureatem konkursu solfeżowego o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym.
6.Znakomicie orientuje się w wiedzy teoretycznej z klas III-IV
7.Improwizuje głosem na poziomie ucznia klasy V lub VI.
8.Potrafi bezbłędnie czytać a’vista ćwiczenia 1- i 2-głosowe.
9.Komponuje miniatury instrumentalne.

Ocena bardzo dobra:
1.Ucznia cechują dobry słuch i pamięć muzyczna, bardzo dobra intonacja, inteligencja,
pilność, systematyczność oraz pracowitość, samodzielność w wykonywanych zadaniach.
2.Bardzo dobrze realizuje ćwiczenia 2-głosowe z towarzyszeniem fortepianu.
3.W zakresie ćwiczeń i zadań pisemnych uczeń radzi sobie bardzo dobrze.
4.Przebiegi rytmiczne oraz melodyczno-rytmiczne zapisuje sprawnie i w dobrym tempie.
5.Uczeń pracuje bardzo szybko, logicznie myśli i potrafi dokonać analizy i syntezy
wymaganych zagadnień.
6. Uczeń rozpoznaje i potrafi bezbłędnie zbudować interwały proste – zna ich rozmiary.
7.Buduje samodzielnie trytony w poznanych kluczach oraz rozwiązuje je.
8.Potrafi bezbłędnie zbudować 4 rodzaje trójdźwięków w kluczach wiolinowym i basowymi
oraz określić w jakich gamach występują oraz podać ich nazwy imienne.
9. Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do dwóch znaków przykluczowych i buduje je
bezbłędnie, pamiętając o budowie odmian gamy molowej wraz z triadą harmoniczną.
10. Bezbłędnie realizuje i zapisuje grupy szesnastkowe.
11. Bezbłędnie odczytuje i zapisuje dźwięki we wszystkich poznanych oktawach w kluczach
wiolinowym i basowym.
12.W zakresie pojedynczych i podwójnych znaków chromatycznych wymienia wszystkie
wyjątki zapisu i nazw niektórych dźwięków.
13. Bezbłędnie klasyfikuje interwały do konsonansów i dysonansów zarówno od strony
teoretycznej jak i praktycznej.
14.W zakresie przewrotów interwałów nie popełnia żadnych błędów.
15.Uczeń z łatwością improwizuje głosem w zakresie poznanych gam.
16.Samodzielnie koryguje drobne błędy intonacyjne, rytmiczne i dźwiękowe w przebiegach
melodyczno-rytmicznych.
17. Z łatwością pisze dyktanda różnego typu.
18. Nie ma problemów z czytaniem nut głosem w kluczach wiolinowym i basowym, a także
z czytaniem a’vista.

Ocena dobra:
1.Uczeń opanował wiadomości teoretyczne na tyle wystarczająco, by samodzielnie
realizować ćwiczenia, zadania, sprawdziany i testy.
2. Intonacja , pamięć muzyczna ucznia a także tempo pracy na poziomie dobrym.
3.Uczeń wykazuje dobrą orientację w poznanych interwałach prostych- ich rozmiary
przyswaja sprawnie.
4.Buduje samodzielnie trytony oraz rozwiązuje je.
5.Potrafi wymienić 4 rodzaje trójdźwięków i buduje je samodzielnie-mogą się pojawić
drobne błędy, które uczeń szybko koryguje przy niewielkich wskazówkach nauczyciela.
6. Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do dwóch znaków przykluczowych i buduje je
samodzielnie, popełnia niewielkie błędy przy tworzeniu triady harmonicznej w gamach
molowych.
7. Potrafi wymienić grupy szesnastkowe i realizuje je poprawnie.
8.Prawie bezbłędnie odczytuje i zapisuje dźwięki we wszystkich poznanych oktawach
w kluczach wiolinowym i basowym.
9.W zakresie pojedynczych i podwójnych znaków chromatycznych wymienia wyjątki zapisu
i nazw niektórych dźwięków.
10. Potrafi dokonać klasyfikacji interwałów do konsonansów i dysonansów zarówno od
strony teoretycznej jak i praktycznej, w zakresie przewrotów interwałów nie popełnia
błędów.
11.Uczeń stale rozwija inwencję twórczą-widoczny jest rozwój umiejętności w zakresie coraz
swobodniejszej improwizacji głosem.
12. W dyktandach interwałowych, akordowych lub rytmicznych mogą się pojawić 2-3
pomyłki, które stanowią 25% błędu w stosunku do ogólnej ilości przykładów.
13.W dyktandach melodyczno-rytmicznych mogą pojawić się drobne błędy interwałowe
i rytmiczne.
14.Samodzielnie koryguje drobne błędy intonacyjne, rytmiczne i dźwiękowe w przebiegach
melodyczno-rytmicznych.
15. Realizacja ćwiczeń głosowych a’vista nie sprawia uczniowi problemów.

Ocena dostateczna:
1.Uczeń nie utrwala nabytej wiedzy teoretycznej, lecz przy wytężonej pracy i pomocy
nauczyciela, jest w stanie rozwiązywać zadania, ćwiczenia.
2.Prace pisemne rozwiązuje wolno i wymaga przy tym wskazówek nauczyciela pod kątem
analizy treści zadań sprawdzianów bądź testów.
3.Ucznia wyróżnia słaba wrażliwość intonacyjna, lecz proste ćwiczenia głosowe jest w stanie
opanować na poziomie zadowalającym.
4.Uczeń wymaga więcej czasu na zapis dyktand i zadań słuchowych, co wiąże się z większą
ilością powtórzeń.
5.Uczeń wykazuje przeciętną orientację w poznanych interwałach prostych- ich rozmiary
przyswaja na poziomie zadowalającym, rozpoznaje większość z nich.
6.Buduje samodzielnie trytony , lecz ma problemy z ich rozwiązaniem.
7.Potrafi wymienić 4 rodzaje trójdźwięków, ale buduje je z pomocą nauczyciela.
8. Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do dwóch znaków przykluczowych i buduje je
przy pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie błędy przy tworzeniu triady harmonicznej
w gamach molowych.
9. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić grupy szesnastkowe i realizuje je poprawnie.
10.Potrafi poprawnie odczytać dźwięki w kluczu basowym w oktawie małej zaś w wielkiej
popełnia błędy, natomiast kluczu wiolinowym dobrze radzi sobie z odczytaniem
dźwięków w oktawie razkreślnej i dwukreślnej .
11.W zakresie pojedynczych i podwójnych znaków chromatycznych jest w stanie wymienić
wyjątki zapisu i nazw niektórych dźwięków popełniając nieznaczne błędy.
12. Z pomocą nauczyciela klasyfikuje interwały do konsonansów i dysonansów zarówno od
strony teoretycznej jak i praktycznej.
13.Przewroty interwałów realizuje poprawnie.
14.Inwencja twórcza ucznia jest słaba, jednak podejmuje próby improwizacji głosem
w poznanych tonacjach.
15.Posiada problemy z zapisem prostych struktur melodycznych i rytmicznych, ale przy
pomocy nauczyciela zapisuje pewne motywy, nie potrafi samodzielnie wykorzystać
wiedzy teoretycznej pomocnej w realizacji tego typu zadań.
16.W zakresie czytania nut głosem realizuje ćwiczenia proste zarówno pod względem kształtu
linii melodycznej, jak i rytmu, jest w stanie przygotować ćwiczenie w całości, nie
zwracając jednak uwagi na odpowiednią intonację, czego przyczyną jest niska wrażliwość
ucznia.
17.Ucznia cechuje mała spostrzegawczość (dotyczy przede wszystkim ćwiczeń z zakresu
korekty błędów).
18.W wszelkiego rodzaju dyktandach jest zazwyczaj 52-63% odpowiedzi poprawnych.
19. Słabo czyta ćwiczenia a’vista.

Ocena dopuszczająca:
1.Uczeń o bardzo słabych możliwościach słuchowych, pamięciowych i niskiej świadomości
intonacyjnej, charakteryzuje go niesamodzielność w pracy.
2 .W minimalnym stopniu opanował umiejętność pamięciowego odtworzenia melodii i jej
zapisu.
3.Uczeń wykazuje bardzo słabą orientację w poznanych interwalach prostych-ma problemy
z przyswojeniem ich rozmiarów, z rozpoznawaniem i budowaniem.
4.Buduje trytony z pomocą nauczyciela, lecz nie potrafi samodzielnie ich rozwiązać.
5.Potrafi wymienić 4 rodzaje trójdźwięków, ale nie zbuduje ich samodzielnie.
6. Potrafi jedynie wymienić gamy durowe i molowe do dwóch znaków przykluczowych, lecz
nie zbuduje ich samodzielnie, ma problemy z utworzeniem triady harmonicznej w gamach
molowych.
7.Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić grupy szesnastkowe, ale nie potrafi ich realizować.
8.Potrafi odczytać dźwięki w kluczu basowym jedynie w oktawie małej, a w wiolinowym-
w oktawie razkreślnej oraz wybiórczo w dwukreślnej.
9.W zakresie pojedynczych i podwójnych znaków chromatycznych jedynie z pomocą
nauczyciela jest w stanie wymienić wyjątki zapisu i nazw niektórych dźwięków.
10.Ma problemy z kwalifikacją interwałów do konsonansów i dysonansów zarówno od
strony teoretycznej jak i praktycznej, przewroty interwałów są realizowane jedynie
z pomocą nauczyciela.
11.Inwencja twórcza ucznia jest znikoma- nie potrafi improwizować głosem w poznanych
tonacjach.
12.Posiada bardzo duże problemy z zapisem prostych struktur melodycznych i rytmicznych.
13.W stopniu minimalnym rozpoznaje interwały proste.
14.W zakresie czytania nut głosem realizuje ćwiczenia jedynie bardzo proste pod względem
kształtu linii melodycznej, jak i rytmu.
15. Ucznia wyróżnia słabe tempo pracy, a przy tym bardzo wolno osiągane postępy.
16.W wszelkiego rodzaju dyktandach jest zazwyczaj mniej niż 50% odpowiedzi poprawnych.

Ocena niedostateczna:
1.Uczeń nie spełnia oczekiwanego minimum programowego -nieprzygotowanie do zajęć-
niezrealizowanie obowiązującego materiału nawet w stopniu minimalnym
2. Możliwości słuchowe na poziomie zerowym, niski stopień inteligencji, brak koncentracji,
lenistwo.
3.Niezadowalające tempo pracy, brak samodzielności, świadomości intonacyjnej.
4.Niemożność pamięciowego odtworzenia melodii i jej zapisu nawet w stopniu minimalnym.
Ocena dopuszczająca i niedostateczna oznacza, że uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych zgodnych z programem nauczania na danym poziomie kształcenia, co uniemożliwia mu dalszą naukę.

KLASA V

Ocena celująca:
1.Uczeń wykonuje wszelkie zadania bezbłędnie, bardzo szybko i całkowicie samodzielnie.
2.Ucznia wyróżnia intonacja bez zarzutu.
3.Dyktanda zapisuje bezbłędnie i bardzo szybko.
4.Uczeń jako pierwszy w krótkim czasie realizuje najtrudniejsze ćwiczenia różnego typu
(np.: z dodanym głosem rytmicznym lub akompaniamentem na fortepianie).
5.Jest laureatem konkursu solfeżowego o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym.
6.Znakomicie orientuje się w wiedzy teoretycznej z klas IV-V.
7.Improwizuje głosem na poziomie ucznia klasy V lub VI.
8.Potrafi bezbłędnie czytać a’vista ćwiczenia 1- i 2-głosowe.
9.Komponuje miniatury instrumentalne.

Ocena bardzo dobra:
1.Ucznia posiada dobry słuch, pamięć muzyczną, bardzo dobrą intonację, inwencję twórczą
jest inteligentny, systematyczny oraz pracowity, wykazuje dużą samodzielność
i zaangażowanie w wykonywanych zadaniach na lekcji, jak i w domu.
2.Bardzo dobrze realizuje ćwiczenia 2-głosowe z towarzyszeniem fortepianu.
3.W zakresie ćwiczeń i zadań pisemnych uczeń radzi sobie bardzo dobrze.
4.Przebiegi rytmiczne oraz melodyczno-rytmiczne zapisuje sprawnie i w dobrym tempie.
5.Uczeń pracuje bardzo szybko, logicznie myśli i potrafi dokonać analizy i syntezy
wymaganych zagadnień.
6.Uczeń wykazuje bardzo dobrą orientację w poznanych interwalach prostych.
7.Buduje i rozwiązuje trytony oraz wskazuje gamy, z jakich pochodzą.
8.Buduje samodzielnie i bez błędów przykłady czterech rodzajów trójdźwięków w postaci
zasadniczej
9. Bezbłędnie buduje przewroty trójdźwięków durowego i molowego oraz wskazuje ichnazwy imienne.
10.Samodzelnie tworzy trudniejsze przykłady akordu D⁷ w postaci zasadniczej i rozwiążego.
11.Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych oraz utworzy
je bez błędów, Nie ma problemów z utworzeniem triady harmonicznej w gamachmolowych.
12.Potrafi wymienić grupy szesnastkowe oraz realizuje je bez zastrzeżeń.
13.Potrafi bezbłędnie odczytać dźwięki we wszystkich oktawach w kluczach wiolinowymi basowym
14. Potrafi dokonać samodzielnej klasyfikacji taktów prostych i złożonych (w tym złożonychregularnie i nieregularnie).
15. Zna wszystkie przykłady grup niemiarowych wynikających z nieregularnego podziałuwartości rytmicznych.
16.Posiada umiejętność tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów i całych tonówdiatonicznych i chromatycznych.
17.Wykazuje bardzo dobrą orientację w tzw. kole kwintowym oraz świadomość ichpokrewieństwa.
18.Uczeń z łatwością improwizuje głosem w zakresie poznanych gam.
19.Samodzielnie koryguje drobne błędy intonacyjne, rytmiczne i dźwiękowe w przebiegach melodyczno-rytmicznych.
20. Z łatwością pisze dyktanda różnego typu.
21. Nie ma problemów z czytaniem nut głosem w kluczach wiolinowym i basowym, a także z czytaniem a’vista.

Ocena dobra:
1.Uczeń opanował wiadomości teoretyczne na tyle wystarczająco, by samodzielnie realizować ćwiczenia, zadania, sprawdziany i testy, tempo pracy jest zadowalające.
2.Pamięć muzyczna ucznia na poziomie dobrym.
3.Uczeń wykazuje dobrą orientację w poznanych interwałach prostych.
4.Buduje i rozwiązuje trytony oraz wskazuje gamy, z jakich pochodzą.
5. Buduje samodzielnie przykłady czterech rodzajów trójdźwięków w postaci zasadniczej
6.Buduje bez większych problemów przewroty trójdźwięków durowego i molowego oraz
wskazuje ich nazwy imienne.
7.Uczeń utworzy przykłady akordu D⁷ w postaci zasadniczej i samodzielnie go rozwiąże.
8. Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych oraz utworzy
je z drobnymi błędami, nie ma większych problemów z utworzeniem triady harmonicznej
w gamach molowych.
9. Potrafi wymienić grupy szesnastkowe oraz realizuje je bez większych zastrzeżeń.
10.Potrafi odczytać dźwięki we wszystkich oktawach w kluczach wiolinowym i basowym
popełniając jedynie sporadyczne błędy.
11.Potrafi dokonać samodzielnej klasyfikacji taktów prostych i złożonych ( w tym złożonych
regularnie i nieregularnie).
12.Zna przykłady grup niemiarowych wynikających z nieregularnego podziału wartości
rytmicznych.
13.Posiada umiejętność tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów i całych tonów
diatonicznych i chromatycznych.
14.Wykazuje dobrą orientację w tzw. kole kwintowym oraz świadomość ich pokrewieństwa.
15. Samodzielnie koryguje drobne błędy intonacyjne, rytmiczne i dźwiękowe w przebiegach
melodyczno-rytmicznych, popełnia sporadycznie błędy.
16.Uczeń stale rozwija inwencję twórczą-widoczny jest jego rozwój w zakresie coraz
swobodniejszej improwizacji głosem.
17. W dyktandach interwałowych, akordowych lub rytmicznych mogą się pojawić 2-3
pomyłki, które stanowią 25% błędu w stosunku do ogólnej ilości przykładów.
18.W dyktandach melodyczno-rytmicznych mogą pojawić się drobne błędy interwałowe
i rytmiczne.
19.Samodzielnie koryguje drobne błędy intonacyjne, rytmiczne i dźwiękowe w przebiegach
melodyczno-rytmicznych.
20. Realizacja ćwiczeń głosowych a’vista nie sprawia uczniowi problemów.

Ocena dostateczna:
1.Uczeń nie utrwala nabytej wiedzy teoretycznej, lecz przy wytężonej pracy i pomocy
nauczyciela jest w stanie rozwiązywać zadania, ćwiczenia.
2.Prace pisemne rozwiązuje wolno i wymaga przy tym wskazówek nauczyciela pod kątem
analizy treści zadań sprawdzianów bądź testów.
3.Ucznia wyróżnia słaba wrażliwość intonacyjna, lecz proste ćwiczenia głosowe jest w stanie
opanować na poziomie zadowalającym.
4.Uczeń wymaga więcej czasu na zapis dyktand i zadań słuchowych, co wiąże się z większą
ilością powtórzeń.
5.Uczeń wykazuje przeciętną orientację w poznanych interwalach prostych.
6.Buduje i rozwiązuje trytony z pomocą nauczyciela.
7. Buduje tylko bardzo proste przykłady czterech rodzajów trójdźwięków w postaci
zasadniczej.
8. Przy pomocy nauczyciela buduje przewroty trójdźwięków durowego i molowego oraz
wskazuje ich nazwy imienne.
9. Utworzy tylko proste przykłady akordu D7 w postaci zasadniczej.
10. Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych oraz utworzy
je z błędami, ma problemy z utworzeniem triady harmonicznej w gamach molowych.
11.Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić grupy szesnastkowe, ale ma problem z ich
realizacją.
12.Potrafi odczytać dźwięki w kluczu basowym jedynie w oktawie małej i częściowo
w wielkiej, a w wiolinowym - w oktawie razkreślnej, dwukreślnej.
13.Nie potrafi dokonać samodzielnej klasyfikacji taktów prostych i złożonych.
14.Zna najbardziej proste przykłady grup niemiarowych wynikających z nieregularnego
podziału wartości rytmicznych.
15.Posiada przeciętną umiejętność tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów i całych
tonów diatonicznych i chromatycznych.
16.Wykazuje słabą orientację w tzw. kole kwintowym oraz przeciętną świadomość ich
pokrewieństwa.
17.Inwencja twórcza ucznia jest zadowalająca, jednak podejmuje próby improwizacji głosem
w poznanych tonacjach.
18.Posiada problemy z zapisem prostych struktur melodycznych i rytmicznych, ale przy
pomocy nauczyciela zapisuje pewne motywy, ma problemy z zapisem struktur
melodyczno-rytmicznych.
19.W zakresie czytania nut głosem realizuje ćwiczenia na poziomie średnio zadowalającym,
słabo intonacyjnie.
20.Ucznia cechuje mała spostrzegawczość (dotyczy przede wszystkim ćwiczeń z zakresu
korekty błędów).
21.W wszelkiego rodzaju dyktandach jest zazwyczaj 52-63% odpowiedzi poprawnych.
22. Bardzo słabo realizuje ćwiczenia a’ vista.

Ocena dopuszczająca:
1.Uczeń o bardzo słabych możliwościach słuchowych, pamięciowych i niskiej świadomości
intonacyjnej, brak samodzielności w pracy, słabe tempo pracy, a przy tym bardzo wolno
osiągane postępy.
2.W minimalnym stopniu opanował umiejętność pamięciowego odtworzenia melodii i jej
zapisu.
3.Uczeń wykazuje bardzo słabą orientację w poznanych interwalach prostych.
4.Nie potrafi bezbłędnie zbudować i rozwiązać trytonów.
5. Ma kłopoty z samodzielną budową czterech rodzajów trójdźwięków
6.Nie potrafi samodzielnie zbudować przewrotów trójdźwięków durowego i molowego oraz
wskazać ich nazw imiennych.
7. Z pomocą nauczyciela utworzy akord D⁷ w postaci zasadniczej i nie rozwiąże go
samodzielnie.
8. Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych, lecz nie
zbuduje ich samodzielnie, ma duże problemy z utworzeniem triady harmonicznej
w gamach molowych.
9.Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić grupy szesnastkowe, ale ma problem z ich
realizacją.
10.Potrafi odczytać dźwięki w kluczu basowym jedynie w oktawie małej i częściowo
w wielkiej, a w wiolinowym - w oktawie razkreślnej, dwukreślnej.
11.Nie potrafi dokonać samodzielnej klasyfikacji taktów prostych i złożonych.
12.Nie zna podstawowych przykładów grup niemiarowych wynikających z nieregularnego
podziału wartości rytmicznych.
13.Posiada bardzo znikomą umiejętność tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów
i całych tonów diatonicznych i chromatycznych.
14.Wykazuje brak orientacji w tzw. kole kwintowym oraz brak świadomości ich
pokrewieństwa.
15.Inwencja twórcza ucznia jest znikoma- nie potrafi improwizować głosem w poznanych
tonacjach.
16.Posiada bardzo duże problemy z zapisem prostych struktur melodycznych i rytmicznych,
nie radzi sobie z zapisem struktur melodyczno-rytmicznych.
17.W stopniu bardzo słabym rozpoznaje interwały proste.
18.W zakresie czytania nut głosem realizuje ćwiczenia jedynie bardzo proste pod względem
kształtu linii melodycznej, jak i rytmu.
19.W wszelkiego rodzaju dyktandach jest zazwyczaj mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi.

Ocena niedostateczna:
1.Uczeń nie spełnia oczekiwanego minimum programowego -nieprzygotowanie do zajęć-
niezrealizowanie obowiązującego materiału nawet w stopniu minimalnym
2.Możliwości słuchowe na poziomie zerowym, niski stopień inteligencji, brak koncentracji, lenistwo.
3.Niezadowalające tempo pracy, brak samodzielności, świadomości intonacyjnej.
4.Niemożność pamięciowego odtworzenia melodii i jej zapisu nawet w stopniu minimalnym.
Ocena dopuszczająca i niedostateczna oznacza, że uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych zgodnych z programem nauczania na danym poziomie kształcenia, co uniemożliwia mu dalszą naukę.

KLASA VI

Ocena celująca:
1.Uczeń wykonuje wszelkie zadania bezbłędnie, bardzo szybko i całkowicie samodzielnie.
2.Ucznia wyróżnia intonacja bez zarzutu.
3.Dyktanda zapisuje bezbłędnie i bardzo szybko.
4.Uczeń jako pierwszy w krótkim czasie realizuje najtrudniejsze ćwiczenia różnego typu
(np.: z dodanym głosem rytmicznym lub akompaniamentem na fortepianie).
5.Jest laureatem konkursu solfeżowego o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym.
6.Znakomicie orientuje się w wiedzy teoretycznej klas IV-VI.
7.Improwizuje głosem na poziomie ucznia klasy VI i wyższej.
8.Potrafi bezbłędnie czytać a’vista ćwiczenia 1- i 2-głosowe.
9.Komponuje miniatury instrumentalne.

Ocena bardzo dobra:
1.Ucznia posiada dobry słuch, pamięć muzyczną, bardzo dobrą intonację, inwencję twórczą
jest inteligentny, systematyczny oraz pracowity, wykazuje dużą samodzielność
i zaangażowanie w wykonywanych zadaniach na lekcji, jak i w domu.
2.Bardzo dobrze realizuje ćwiczenia 2-głosowe z towarzyszeniem fortepianu.
3.W zakresie ćwiczeń i zadań pisemnych uczeń radzi sobie bardzo dobrze.
4.Przebiegi rytmiczne oraz melodyczno-rytmiczne zapisuje sprawnie i w dobrym tempie.
5.Uczeń pracuje bardzo szybko, logicznie myśli i potrafi dokonać analizy i syntezy
wymaganych zagadnień.
6.Uczeń wykazuje bardzo dobrą orientację w poznanych interwalach prostych.
7.Buduje i rozwiązuje trytony oraz wskazuje gamy, z jakich pochodzą.
8. Buduje samodzielnie i bez błędów cztery rodzaje trójdźwięków w postaci zasadniczej oraz
bezbłędnie buduje przewroty trójdźwięków durowego i molowego i wskazuje ich nazwy
imienne.
9.Samodzelnie tworzy trudniejsze przykłady wszystkich postaci akordu D⁷ , jej przewrotów
i bezbłędnie rozwiązuje je.
10.Potrafi wymienić wszystkie gamy durowe i molowe wchodzące w skład koła kwintowego,
a do trzech znaków utworzy je bezbłędnie i nie ma problemów z utworzeniem triady
harmonicznej w gamach molowych.
11.Potrafi wymienić grupy szesnastkowe oraz realizuje je bez zastrzeżeń.
12.Potrafi bezbłędnie odczytać dźwięki we wszystkich oktawach w kluczach wiolinowym
i basowym.
13.Ma opanowaną na poziomie bardzo dobrym wiedzę teoretyczna z zakresu klasyfikacji
taktów prostych i złożonych, grup niemiarowych wynikających z nieregularnego podziału
wartości rytmicznych, tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów i całych tonów
diatonicznych i chromatycznych, koła kwintowego oraz świadomość ich pokrewieństwa.
14.Uczeń potrafi wymienić wszystkie poznane rodzaje kadencji oraz rozpoznaje je bez
problemu.
15. Nie ma problemów z czytaniem nut głosem w kluczach wiolinowym i basowym,
a także z czytaniem a’vista.

Ocena dobra:
1.Uczeń opanował wiadomości teoretyczne na tyle wystarczająco, by samodzielnie
realizować ćwiczenia, zadania, sprawdziany i testy.
2.Tempo pracy jest zadowalające.
3.Pamięć muzyczna ucznia na poziomie dobrym.
4.Uczeń wykazuje dobrą orientację w poznanych interwalach prostych.
5.Buduje i rozwiązuje trytony oraz wskazuje gamy, z jakich pochodzą.
6. Buduje samodzielnie przykłady czterech rodzajów trójdźwięków, bez większych
problemów przewroty trójdźwięków durowego i molowego oraz wskazuje ich nazwy
imienne.
7.Uczeń utworzy postacie akordu D⁷ , jej przewrotów i samodzielnie rozwiąże je
8. Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych oraz utworzy
je z drobnymi błędami, nie ma większych problemów z utworzeniem triady harmonicznej
w gamach molowych.
9. Potrafi wymienić grupy szesnastkowe oraz realizuje je bez większych zastrzeżeń.
10.Potrafi odczytać dźwięki we wszystkich oktawach w kluczach wiolinowym i basowym
popełniając jedynie sporadyczne błędy.
11.Ma opanowaną na poziomie dobrym wiedzę teoretyczna, z zakresu klasyfikacji taktów
prostych i złożonych, grup niemiarowych wynikających z nieregularnego podziału
wartości rytmicznych, tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów i całych tonów
diatonicznych i chromatycznych, koła kwintowego oraz świadomość ich pokrewieństwa.
12.Uczeń potrafi wymienić poznane rodzaje kadencji oraz rozpoznaje większość z nich.
13.W zakresie czytania nut głosem realizuje ćwiczenia na poziomie dobrym.
14.Uczeń stale rozwija inwencję twórczą-widoczny jest rozwój w zakresie coraz
swobodniejszej improwizacji głosem.
15. W dyktandach interwałowych, akordowych lub rytmicznych mogą się pojawić 2-3
pomyłki, które stanowią 25% błędu w stosunku do ogólnej ilości przykładów.
16.W dyktandach melodyczno-rytmicznych mogą pojawić się drobne błędy interwałowe
i rytmiczne.
17.Samodzielnie koryguje drobne błędy intonacyjne, rytmiczne i dźwiękowe w przebiegach
melodyczno-rytmicznych. Błędy popełnia sporadycznie.
18.Realizacja ćwiczeń głosowych a’vista nie sprawia uczniowi problemów.

Ocena dostateczna:
1.Uczeń nie utrwala nabytej wiedzy teoretycznej, lecz przy wytężonej pracy i pomocy
nauczyciela, jest w stanie rozwiązywać zadania, ćwiczenia.
2.Prace pisemne rozwiązuje wolno i wymaga przy tym wskazówek nauczyciela pod kątem
analizy treści zadań, sprawdzianów bądź testów.
3.Ucznia wyróżnia słaba wrażliwość intonacyjna, lecz proste ćwiczenia głosowe jest w stanie
opanować na poziomie zadowalającym.
4.Uczeń wymaga więcej czasu na zapis dyktand i zadań słuchowych, co wiąże się z większą
ilością powtórzeń.
5.Uczeń wykazuje przeciętną orientację słuchową w poznanych interwalach prostych.
6.Buduje i rozwiązuje trytony z pomocą nauczyciela.
7.Tworzy tylko proste przykłady czterech rodzajów trójdźwięków.
8.Buduje z pomocą nauczyciela przewroty trójdźwięków durowego i molowego oraz
wskazuje ich nazwy imienne.
9. Zbuduje i rozwiąże z pomocą nauczyciela postacie akordu D⁷( jej przewroty).
10.Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych, zbuduje
je, lecz z błędami, a także zbuduje z pewnymi błędami triadę harmoniczną w gamach
molowych.
11.Potrafi wymienić grupy szesnastkowe, ale nie wykona ich precyzyjnie.
12.Potrafi odczytać dźwięki w kluczu basowym jedynie w oktawie małej i częściowo
w wielkiej, a w wiolinowym - w oktawie razkreślnej, dwukreślnej
13.Posiada braki w zakresie przyswojenia podstawowych wiadomości z zakresu:
klasyfikacji taktów prostych i złożonych, grup niemiarowych wynikających
z nieregularnego podziału wartości rytmiczny, tworzenia i rozpoznawania zapisanych
półtonów i całych tonów diatonicznych i chromatyczny, koła kwintowe oraz ich
pokrewieństwa.
14. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić podstawowe rodzaje kadencji oraz podejmuje
próby ich rozpoznania.
15.Inwencja twórcza ucznia jest przeciętna, jednak podejmuje próby improwizacji głosem w
poznanych tonacjach.
16.Posiada problemy z zapisem prostych struktur melodycznych i rytmicznych, ale przy
pomocy nauczyciela zapisuje pewne motywy, ma problemy z zapisem struktur
melodyczno-rytmicznych.
17.W zakresie czytania nut głosem realizuje ćwiczenia na poziomie zadowalającym,
charakteryzujące się słabą intonacją.
18.Ucznia cechuje mała spostrzegawczość (dotyczy przede wszystkim ćwiczeń z zakresu
korekty błędów).
19.W wszelkiego rodzaju dyktandach jest zazwyczaj 52-63% odpowiedzi poprawnych.
20. Bardzo słabo realizuje ćwiczenia a’ vista.

Ocena dopuszczająca:
1.Uczeń o bardzo słabych możliwościach słuchowych, pamięciowych i niskiej świadomości
intonacyjnej, brak samodzielności w pracy, słabe tempo pracy, a przy tym bardzo wolno
osiągane postępy.
2.W minimalnym stopniu opanował umiejętność pamięciowego odtworzenia melodii i jej
zapisu.
3.Uczeń wykazuje bardzo słabą orientację słuchową w zakresie interwałów prostych.
4.Nie potrafi bezbłędnie zbudować i rozwiązać trytonów.
5.Ma kłopoty z samodzielną budową czterech rodzajów trójdźwięków, nie potrafi
samodzielnie zbudować przewrotów trójdźwięków durowego i molowego oraz wskazać ich
nazw imiennych.
6.Utworzy z pomocą nauczyciela postacie akordu D⁷, jej przewroty, lecz ma kłopot
z samodzielnym ich rozwiązaniem.
7.Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych, lecz nie
zbuduje ich samodzielnie, ma duże problemy z utworzeniem triady harmonicznej w gamach
molowych.
8.Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić grupy szesnastkowe, ale ma problem z ich
realizacją.
9.Potrafi odczytać dźwięki w kluczu basowym jedynie w oktawie małej i częściowo
w wielkiej, a w wiolinowym - w oktawie razkreślnej, dwukreślnej .
10.Posiada duże braki w zakresie klasyfikacji taktów prostych i złożonych
grup niemiarowych wynikających z nieregularnego podziału wartości rytmicznych
tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów i całych tonów diatonicznych
i chromatycznych, koła kwintowego oraz brak świadomości ich pokrewieństwa.
11.Nie potrafi wymienić podstawowych kadencji ani ich rozpoznać.
12.Inwencja twórcza ucznia jest znikoma- nie potrafi improwizować głosem w poznanych
tonacjach
13.Posiada bardzo duże problemy z zapisem prostych struktur melodycznych i rytmicznych,
nie radzi sobie z zapisem struktur melodyczno-rytmicznych.
14.W zakresie czytania nut głosem realizuje ćwiczenia jedynie bardzo proste pod względem
kształtu linii melodycznej, jak i rytmu.
15.W wszelkiego rodzaju dyktandach jest zazwyczaj mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi.
16. Realizacja dwóch podstawowych ogniw lekcji kształcenia słuchu, tj. zapisu dyktand
muzycznych oraz czytania nut głosem, sprawiają uczniowi bardzo duże kłopoty.

Ocena niedostateczna:
1.Uczeń nie spełnia oczekiwanego minimum programowego -nieprzygotowanie do zajęć-
niezrealizowanie obowiązującego materiału nawet w stopniu minimalnym
2.Możliwości słuchowe na poziomie zerowym, niski stopień inteligencji, brak koncentracji,
lenistwo.
3.Niezadowalające tempo pracy, brak samodzielności, świadomości intonacyjnej.
4.Niemożność pamięciowego odtworzenia melodii i jej zapisu nawet w stopniu minimalnym.
Ocena dopuszczająca i niedostateczna oznacza, że uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych zgodnych z programem nauczania na danym poziomie kształcenia, co uniemożliwia mu dalszą naukę.

5. Wymagania edukacyjne z przedmiotu KSZTAŁCENIE SŁUCHU dla klas I- IV cyklu czteroletniego
opracowanie mgr Marzena Dobrowolska- Musialik


Czynniki wpływające na ocenę ucznia:
- realizacja programu nauczania
-stopień przygotowania do zajęć
-potencjał własnych możliwości
-pilność, pracowitość, systematyczność
-komunikatywność, kreatywność, aktywność
-czynniki dodatkowe: dekoncentracja, absencja na lekcjach, dojrzałość emocjonalna.

KLASA I

Ocena celująca:
1.Uczeń wykonuje wszelkie zadania bezbłędnie, bardzo szybko i całkowicie samodzielnie.
2.Ucznia wyróżnia intonacja bez zarzutu.
3.Dyktanda zapisuje bezbłędnie i bardzo szybko.
4.Uczeń jako pierwszy w krótkim czasie realizuje najtrudniejsze ćwiczenia różnego typu.
5. Improwizuje głosem na poziomie ucznia klasy wyższej.
6. Potrafi bezbłędnie czytać a vista ćwiczenia 1 – głosowe.
7. Komponuje własne melodie.
8.Jest laureatem konkursu solfeżowego o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym.

Ocena bardzo dobra:
1.Uczeń posiada bardzo dobry słuch i pamięć muzyczną, bardzo dobrą intonację.
2.Realizuje samodzielnie zadania muzyczne i wykazuje inwencję twórczą.
3.Bardzo dobrze opanował zakres wiadomości i umiejętności wprowadzanych zagadnień na bieżąco.
4.Bardzo dobrze realizuje ćwiczenia 1-głosowe z taktowaniem oraz bezbłędnie odczytuje nuty głosem.
5.W zakresie ćwiczeń i zadań pisemnych uczeń radzi sobie bardzo dobrze.
6.Przebiegi rytmiczne oraz melodyczno-rytmiczne zapisuje sprawnie i w dobrym tempie.
7. Rozpoznaje interwały, kojarzy go z odpowiednim symbolem oraz potrafi je zapisać, zaśpiewać i odnaleźć je w zapisie nutowym.
8.Odczytuje w kluczu wiolinowym dźwięki w oktawie razkreślnej i dwukreślnej oraz bezbłędnie umieszcza je na pięciolinii.
9.Potrafi bezbłędnie zbudować 2 rodzaje trójdźwięków w kluczach wiolinowym, określić jego symbol oraz odnaleźć je w zapisie nutowym.
10.Rozpoznaje gamę durową, potrafi wymienić z pamięci stopnie gamy, nazwy solmizacyjne oraz literowe w odpowiedniej kolejności.
11.Uczeń bardzo dobrze potrafi wymienić gamy durowe z jednym znakiem przykluczowym, buduje je samodzielnie.
12.W stopniu bardzo dobrym zna budowę tetrachordu durowego i rozpoznaje go w przebiegu melodycznym zarówno słuchowym jak i pisemnym.
13.Samodzielnie tworzy, zapisuje i śpiewa literowo triady harmoniczne w poznanych gamach.
14.Potrafi wymienić wartości rytmiczne, odpowiadające im pauzy, poznane grupy szesnastkowe, grupę rytmiczną ćwierćnuta z kropką i ósemka oraz triolę, realizuję je klaskaniem, mówieniem oraz tataizacją z taktowaniem.
15.Wszelkie zadania głosowe, melodie, fragmenty piosenek realizowane są starannie i z zaangażowaniem.
16.Uczeń z łatwością improwizuje głosem na sylabie „la” proste melodie.
17.Samodzielnie koryguje drobne błędy intonacyjne, rytmiczne i dźwiękowe w przebiegach melodyczno-rytmicznych.
18.Samodzielnie i szybko zapisuje dyktanda w formie „wybieranek” i „uzupełnianek”.
19. Z łatwością pisze dyktanda różnego typu.
20. W różnych formach dyktand jest więcej niż 90% odpowiedzi poprawnych.

Ocena dobra:
1. Uczeń opanował wiadomości teoretyczne na tyle wystarczająco, by samodzielnie realizować ćwiczenia, zadania, sprawdziany i testy.
2. Tempo pracy jest zadowalające.
3. Pamięć i słuch muzyczny ucznia jest na poziomie dobrym.
4. Ucznia charakteryzuje zaangażowanie na lekcji i systematyczną pracą w domu.
5. Uczeń wyróżnia dobra intonację.
6. Dobrze orientuje się w poznanych interwałach prostych jak i ich symbolach.
7. Buduje samodzielnie interwały i potrafi odnaleźć je w zapisie nutowym.
8. Dobrze realizuje ćwiczenia głosowe z taktowaniem oraz bezbłędnie odczytuje nuty głosem.
9. W zakresie ćwiczeń i zadań pisemnych uczeń radzi sobie dobrze.
10. Przebiegi rytmiczne oraz melodyczno-rytmiczne zapisuje w dobrym tempie, lecz popełnia małe błędy. Potrafi je sam odnaleźć i skorygować. Jest świadomy swoich słabych stron.
11. Potrafi wymienić 2 rodzaje trójdźwięków i buduje je samodzielnie z drobnymi błędami, które szybko koryguje przy niewielkich wskazówkach nauczyciela.
12. Rozpoznaje gamę durową i potrafi wymienić z pamięci stopnie gamy, nazwy solmizacyjne oraz literowe w odpowiedniej kolejności, popełniając drobne błędy.
13. Potrafi zapisać z niewielkimi błędami gamę C-dur, G-dur i F-dur określić, zapisać i zaśpiewać znajdujące się w niej całe tony i półtony.
14. W stopniu dobrym zna budowę tetrachordu durowego i rozpoznaje go w przebiegu melodycznym zarówno słuchowym jak i pisemnym.
15. Z niewielką pomocą nauczyciela tworzy, zapisuje i śpiewa literowo triady harmoniczne w poznanych gamach.
16. Potrafi dobrze zrealizować i zapisać poznane wartości rytmiczne, odpowiadające im pauzy, poznane grupy szesnastkowe, grupę rytmiczną ćwierćnuta z kropką i ósemka oraz triolę.
17. Prawie bezbłędnie odczytuje i zapisuje poznane dźwięki w kluczu wiolinowym.
18. Uczeń swobodnie improwizuje głosem na sylabie "la", śpiewa ćwiczenia głosowe, melodie, fragmenty piosenek z zaangażowaniem przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Uczeń stale rozwija inwencję twórczą. Widoczny jest jego proces, zapał i chęć do poprawienia błędów.
19. Samodzielnie koryguje drobne błędy intonacyjne, rytmiczne, dźwiękowe w przebiegach melodycznych i melodyczno-rytmicznych.
20. Dobrze pisze dyktanda różnego typu, z małymi błędami. W różnych formach dyktand jest pomiędzy 70 - 80% odpowiedzi poprawnych.

Ocena dostateczna:
 1. Uczeń opanował minimalnie wiadomości teoretyczne, ma słabe możliwości słuchowe, pamięciowe i niską świadomość intonacyjną, wolne tempo pracy.
 2. Przy dużej pomocy nauczyciela realizuje ćwiczenia i zadania, ma duże trudności w samodzielnej pracy.
 3. Dostatecznie opanował umiejętność pamięciowego odtworzenia melodii i jej zapisu.
 4. Przy wytężonej pracy i pomocy nauczyciela potrafi wymienić 2 rodzaje trójdźwięków, ale ma trudności ze skojarzeniem jego symbolu oraz nie potrafi zapisać ich samodzielnie.
 5. Uczeń potrzebuje zwiększonego czasu na słuchowe rozpoznanie metrum dwudzielnego i trójdzielnego w przykładach muzycznych.
 6. Rozpoznaje poznane gamy durowe (C, G, F), ale tylko przy pomocy podpowiedzi jest wstanie wymienić z pamięci stopnie gamy, nazwy solmizacyjne oraz literowe w odpowiedniej kolejności.
 7. Zna budowę tetrachordu durowego, lecz ma problemy z rozpoznaniem go w przebiegu melodycznym zarówno słuchowym jak i pisemnym
 8. Ma problemy z utworzeniem, zapisem i zaśpiewaniem literowo triady harmonicznej w poznanych gamach.
 9. Bardzo wolno odczytuje w kluczu wiolinowym dźwięki w oktawie razkreślnej, ma duże problemy z rozpoznanie ich w oktawie dwukreślnej oraz umieszczeniem ich na pięciolinii.
 10. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić wartości rytmiczne i odpowiadające im pauzy, poznane grupy szesnastkowe, grupę rytmiczną ćwierćnuta z kropką i ósemka oraz triolę, ma duży problem z ich realizacją klaskaniem, mówieniem, tataizacją oraz wykonaniem ich z taktowaniem.
 11. W dostatecznym stopniu rozpoznaje poznane interwały, ma trudności ze skojarzeniem go z odpowiednim symbolem. Rozpoznanie zajmuje mu dużo czasu.
 12. Wszelkie zadania głosowe, melodie, fragmenty piosenek realizowane są z jednostajną korektą nauczyciela.
 13. Inwencja twórcza i aktywność ucznia na lekcji jest słaba, nie potrafi improwizować głosem na sylabę „la” własnych melodii.
 14. Ma duże problemy z zapisem prostych dyktand w formie „wybieranek” i „uzupełnianek”.
 15. Dostatecznie radzi sobie z rozpoznaniem prostych struktur melodycznych i melodyczno-rytmicznych.
 16. Uczeń wykazuje zainteresowanie przedmiotem, ale nie realizuje zadań domowych oraz nie pracuje na lekcji aktywnie.
 17. W różnych formach dyktand jest 50-63% odpowiedzi poprawnych.

Ocena dopuszczająca:
 1. Uczeń o bardzo słabych możliwościach słuchowych, pamięciowych i niskiej świadomości intonacyjnej, brak samodzielnej pracy, słabe tempo pracy, bardzo wolno osiąga postępy.
 2. W minimalnym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności wprowadzanych zagadnień na bieżąco.
 3. Uczeń ma problemy z pamięciowym odtworzeniem melodii i jej zapisu oraz z czytaniem nut głosem.
 4. W minimalnym stopniu rozpoznaje poznane interwały, ma trudności ze skojarzeniem go z odpowiednim symbolem. Rozpoznanie zajmuje mu bardzo dużo czasu.
 5. Z pomocą nauczyciela odczytuje w kluczu wiolinowym dźwięki w oktawie razkreślnej, ma duże problemy z rozpoznanie ich w oktawie małej i dwukreślnej oraz umieszczeniem ich na pięciolinii.
 6. Potrafi wymienić 2 rodzaje trójdźwięków, ale ma trudności ze skojarzeniem jego symbolu oraz nie potrafi zapisać ich samodzielnie.
 7. Rozpoznaje gamę durową, ale nie potrafi wymienić na pamięć stopni gamy, nazw solmizacyjnych oraz literowych w odpowiedniej kolejności.
 8. Potrafi wymienić gamy durowe z jednym znakiem przykluczowym, lecz nie buduje ich samodzielnie.
 9. Nie zna budowy tetrachordu durowego i nie rozpoznaje go w przebiegu melodycznym zarówno słuchowym jak i pisemnym.
 10. Ma duże problemy z utworzeniem, zapisem i zaśpiewaniem literowo triady harmonicznej w poznanych gamach.
 11. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić wartości rytmiczne, odpowiadające im pauzy, poznane grupy szesnastkowe, grupę rytmiczną ćwierćnuta z kropką i ósemka oraz triolę ale ma duży problem z ich realizacją klaskaniem, mówieniem oraz tataizacją z taktowaniem.
 12. Wszelkie zadania głosowe, melodie, fragmenty piosenek realizowane są z korektą nauczyciela.
 13. Inwencja twórcza ucznia jest znikoma, aktywność na lekcji minimalna, nie potrafi improwizować głosem na sylabę „la” własnych melodii.
 14. Posiada bardzo duże problemy z zapisem prostych dyktand w formie „wybieranek” i „uzupełnianek”.
 15. Nie radzi sobie z rozpoznaniem prostych struktur melodycznych i melodyczno-rytmicznych.
 16. Uczeń wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem poprzez nie realizowanie zadań domowych oraz brak aktywnej pracy na lekcji.
 17. W różnych formach dyktand jest mniej niż 50% odpowiedzi poprawnych.

Ocena niedostateczna:
 1. Uczeń nie spełnia oczekiwanego minimum programowego - nieprzygotowanie do zajęć- niezrealizowanie obowiązującego materiału nawet w stopniu minimalnym
 2. Możliwości słuchowe na poziomie zerowym, niski stopień inteligencji, brak koncentracji, lenistwo.
 3. Niezadowalające tempo pracy, brak samodzielności, świadomości intonacyjnej.
 4. Niemożność pamięciowego odtworzenia melodii i jej zapisu nawet w stopniu minimalnym.

Ocena dopuszczająca i niedostateczna oznacza, że uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych zgodnych z programem nauczania na danym poziomie kształcenia, co uniemożliwia mu dalszą naukę.

KLASA II

Ocena celująca:
 1. Uczeń wykonuje wszelkie zadania bezbłędnie, bardzo szybko i całkowicie samodzielnie.
 2. Ucznia wyróżnia intonacja bez zarzutu.
 3. Dyktanda zapisuje bezbłędnie i bardzo szybko.
 4. Uczeń jako pierwszy w krótkim czasie realizuje najtrudniejsze ćwiczenia różnego typu (np. z dodanym głosem rytmicznym lub akompaniamentem na fortepianie).
 5. Jest laureatem konkursu solfeżowego o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym.
 6. Znakomicie orientuje się w wiedzy teoretycznej z klas II.
 7. Improwizuje głosem na poziomie ucznia klasy II lub III.
 8. Potrafi bezbłędnie czytać a’vista ćwiczenia 1- i 2-głosowe.
 9. Komponuje miniatury instrumentalne.
Ocena bardzo dobra:
 1. Ucznia cechują dobry słuch i pamięć muzyczna, bardzo dobra intonacja, inteligencja, pilność, systematyczność oraz pracowitość, samodzielność w wykonywanych zadaniach.
 2. Bardzo dobrze realizuje ćwiczenia 1-głosowe i 2- głosowe z towarzyszeniem fortepianu.
 3. W zakresie ćwiczeń i zadań pisemnych uczeń radzi sobie bardzo dobrze.
 4. Przebiegi rytmiczne oraz melodyczno-rytmiczne zapisuje sprawnie i w dobrym tempie.
 5. Uczeń pracuje bardzo szybko, logicznie myśli i potrafi dokonać analizy i syntezy wymaganych zagadnień.
 6.  Uczeń rozpoznaje i potrafi bezbłędnie zbudować interwały proste – zna ich rozmiary.
 7. Buduje samodzielnie trytony w poznanych kluczach oraz rozwiązuje je.
 8. Potrafi bezbłędnie zbudować 4 rodzaje trójdźwięków w kluczach wiolinowym i basowymi oraz określić w jakich gamach występują oraz podać ich nazwy imienne.
 9.  Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do dwóch znaków przykluczowych i buduje je bezbłędnie, pamiętając o budowie odmian gamy molowej wraz z triadą harmoniczną.
 10. Bezbłędnie realizuje i zapisuje grupy szesnastkowe.
 11. Bezbłędnie odczytuje i zapisuje dźwięki we wszystkich poznanych oktawach w kluczach wiolinowym i basowym.
 12. W zakresie pojedynczych i podwójnych znaków chromatycznych wymienia wszystkie wyjątki zapisu i nazw niektórych dźwięków.
 13. Bezbłędnie klasyfikuje interwały do konsonansów i dysonansów zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.
 14. W zakresie przewrotów interwałów nie popełnia żadnych błędów.
 15. Uczeń z łatwością improwizuje głosem w zakresie poznanych gam.
 16. Samodzielnie koryguje drobne błędy intonacyjne, rytmiczne i dźwiękowe w przebiegach melodyczno-rytmicznych.
 17. Z łatwością pisze dyktanda różnego typu.
 18. Nie ma problemów z czytaniem nut głosem w kluczach wiolinowym i basowym, a także z czytaniem a’vista.
Ocena dobra:
 1. Uczeń opanował wiadomości teoretyczne na tyle wystarczająco, by samodzielnie realizować ćwiczenia, zadania, sprawdziany i testy.
 2. Intonacja , pamięć muzyczna ucznia a także tempo pracy na poziomie dobrym.
 3. Uczeń wykazuje dobrą orientację w poznanych interwałach prostych- ich rozmiary przyswaja sprawnie.
 4. Buduje samodzielnie trytony oraz rozwiązuje je.
 5. Potrafi wymienić 4 rodzaje trójdźwięków i buduje je samodzielnie-mogą się pojawić drobne błędy, które uczeń szybko koryguje przy niewielkich wskazówkach nauczyciela.
 6. Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do dwóch znaków przykluczowych i buduje je samodzielnie, popełnia niewielkie błędy przy tworzeniu triady harmonicznej w gamach molowych.
 7. Potrafi wymienić grupy szesnastkowe i realizuje je poprawnie.
 8. Prawie bezbłędnie odczytuje i zapisuje dźwięki we wszystkich poznanych oktawach w kluczach wiolinowym i basowym.
 9. W zakresie pojedynczych i podwójnych znaków chromatycznych wymienia wyjątki zapisu i nazw niektórych dźwięków.
 10. Potrafi dokonać klasyfikacji interwałów do konsonansów i dysonansów zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej, w zakresie przewrotów interwałów nie popełnia błędów.
 11. Uczeń stale rozwija inwencję twórczą-widoczny jest rozwój umiejętności w zakresie coraz swobodniejszej improwizacji głosem.
 12. W dyktandach interwałowych, akordowych lub rytmicznych mogą się pojawić 2-3 pomyłki, które stanowią 25% błędu w stosunku do ogólnej ilości przykładów.
 13. W dyktandach melodyczno-rytmicznych mogą pojawić się drobne błędy interwałowe i rytmiczne.
 14. .Samodzielnie koryguje drobne błędy intonacyjne, rytmiczne i dźwiękowe w przebiegach melodyczno-rytmicznych.
 15. Realizacja ćwiczeń głosowych a’vista nie sprawia uczniowi problemów.
Ocena dostateczna:
 1. Uczeń nie utrwala nabytej wiedzy teoretycznej, lecz przy wytężonej pracy i pomocy nauczyciela, jest w stanie rozwiązywać zadania, ćwiczenia.
 2. Prace pisemne rozwiązuje wolno i wymaga przy tym wskazówek nauczyciela pod kątem analizy treści zadań sprawdzianów bądź testów.
 3. Ucznia wyróżnia słaba wrażliwość intonacyjna, lecz proste ćwiczenia głosowe jest w stanie opanować na poziomie zadowalającym.
 4. Uczeń wymaga więcej czasu na zapis dyktand i zadań słuchowych, co wiąże się z większą ilością powtórzeń.
 5. Uczeń wykazuje przeciętną orientację w poznanych interwałach prostych- ich rozmiary przyswaja na poziomie zadowalającym, rozpoznaje większość z nich.
 6. Buduje samodzielnie trytony , lecz ma problemy z ich rozwiązaniem.
 7. Potrafi wymienić 4 rodzaje trójdźwięków, ale buduje je z pomocą nauczyciela.
 8. Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do dwóch znaków przykluczowych i buduje je przy pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie błędy przy tworzeniu triady harmonicznej w gamach molowych.
 9. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić grupy szesnastkowe i realizuje je poprawnie.
 10. Potrafi poprawnie odczytać dźwięki w kluczu basowym w oktawie małej zaś w wielkiej popełnia błędy, natomiast kluczu wiolinowym dobrze radzi sobie z odczytaniem dźwięków w oktawie razkreślnej i dwukreślnej .
 11. W zakresie pojedynczych i podwójnych znaków chromatycznych jest w stanie wymienić wyjątki zapisu i nazw niektórych dźwięków popełniając nieznaczne błędy.
 12.  Z pomocą nauczyciela klasyfikuje interwały do konsonansów i dysonansów zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.
 13. Przewroty interwałów realizuje poprawnie.
 14. Inwencja twórcza ucznia jest słaba, jednak podejmuje próby improwizacji głosem w poznanych tonacjach.
 15. Posiada problemy z zapisem prostych struktur melodycznych i rytmicznych, ale przy pomocy nauczyciela zapisuje pewne motywy, nie potrafi samodzielnie wykorzystać wiedzy teoretycznej pomocnej w realizacji tego typu zadań.
 16. W zakresie czytania nut głosem realizuje ćwiczenia proste zarówno pod względem kształtu linii melodycznej, jak i rytmu, jest w stanie przygotować ćwiczenie w całości, nie zwracając jednak uwagi na odpowiednią intonację, czego przyczyną jest niska wrażliwość ucznia.
 17. Ucznia cechuje mała spostrzegawczość (dotyczy przede wszystkim ćwiczeń z zakresu korekty błędów).
 18. W wszelkiego rodzaju dyktandach jest zazwyczaj 52-63% odpowiedzi poprawnych.
 19. Słabo czyta ćwiczenia a’vista.
Ocena dopuszczająca:
 1. Uczeń o bardzo słabych możliwościach słuchowych, pamięciowych i niskiej świadomości intonacyjnej, charakteryzuje go niesamodzielność w pracy.
 2. W minimalnym stopniu opanował umiejętność pamięciowego odtworzenia melodii i jej zapisu.
 3. Uczeń wykazuje bardzo słabą orientację w poznanych interwalach prostych-ma problemy z przyswojeniem ich rozmiarów, z rozpoznawaniem i budowaniem.
 4. Buduje trytony z pomocą nauczyciela, lecz nie potrafi samodzielnie ich rozwiązać.
 5. Potrafi wymienić 4 rodzaje trójdźwięków, ale nie zbuduje ich samodzielnie.
 6. Potrafi jedynie wymienić gamy durowe i molowe do dwóch znaków przykluczowych, lecz nie zbuduje ich samodzielnie, ma problemy z utworzeniem triady harmonicznej w gamach molowych.
 7. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić grupy szesnastkowe, ale nie potrafi ich realizować.
 8. Potrafi odczytać dźwięki w kluczu basowym jedynie w oktawie małej, a w wiolinowym-w oktawie razkreślnej oraz wybiórczo w dwukreślnej.
 9. W zakresie pojedynczych i podwójnych znaków chromatycznych jedynie z pomocą nauczyciela jest w stanie wymienić wyjątki zapisu i nazw niektórych dźwięków.
 10. Ma problemy z kwalifikacją interwałów do konsonansów i dysonansów zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej, przewroty interwałów są realizowane jedynie z pomocą nauczyciela.
 11. Inwencja twórcza ucznia jest znikoma- nie potrafi improwizować głosem w poznanych tonacjach.
 12. Posiada bardzo duże problemy z zapisem prostych struktur melodycznych i rytmicznych.
 13. W stopniu minimalnym rozpoznaje interwały proste.
 14. W zakresie czytania nut głosem realizuje ćwiczenia jedynie bardzo proste pod względem kształtu linii melodycznej, jak i rytmu.
 15. Ucznia wyróżnia słabe tempo pracy, a przy tym bardzo wolno osiągane postępy.
 16. W wszelkiego rodzaju dyktandach jest zazwyczaj mniej niż 50% odpowiedzi poprawnych.
Ocena niedostateczna:
 1. Uczeń nie spełnia oczekiwanego minimum programowego -nieprzygotowanie do zajęć- niezrealizowanie obowiązującego materiału nawet w stopniu minimalnym
 2.  Możliwości słuchowe na poziomie zerowym, niski stopień inteligencji, brak koncentracji, Lenistwo.
 3. Niezadowalające tempo pracy, brak samodzielności, świadomości intonacyjnej.
 4. Niemożność pamięciowego odtworzenia melodii i jej zapisu nawet w stopniu minimalnym.
 5. Ocena dopuszczająca i niedostateczna oznacza, że uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych zgodnych z programem nauczania na danym poziomie kształcenia, co uniemożliwia mu dalszą naukę.

KLASA III

Ocena celująca:
1.Uczeń wykonuje wszelkie zadania bezbłędnie, bardzo szybko i całkowicie samodzielnie.
2.Ucznia wyróżnia intonacja bez zarzutu.
3.Dyktanda zapisuje bezbłędnie i bardzo szybko.
4.Uczeń jako pierwszy w krótkim czasie realizuje najtrudniejsze ćwiczenia różnego typu (np.: z dodanym głosem rytmicznym lub akompaniamentem na fortepianie).
5.Jest laureatem konkursu solfeżowego o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym.
6.Znakomicie orientuje się w wiedzy teoretycznej z klas III.
7.Improwizuje głosem na poziomie ucznia klasy III lub IV.
8.Potrafi bezbłędnie czytać a’vista ćwiczenia 1- i 2-głosowe.
9.Komponuje miniatury instrumentalne.

Ocena bardzo dobra:
 1. Ucznia posiada dobry słuch, pamięć muzyczną, bardzo dobrą intonację, inwencję twórczą jest inteligentny, systematyczny oraz pracowity, wykazuje dużą samodzielność i zaangażowanie w wykonywanych zadaniach na lekcji, jak i w domu.
 2. Bardzo dobrze realizuje ćwiczenia 2-głosowe z towarzyszeniem fortepianu.
 3. W zakresie ćwiczeń i zadań pisemnych uczeń radzi sobie bardzo dobrze.
 4. Przebiegi rytmiczne oraz melodyczno-rytmiczne zapisuje sprawnie i w dobrym tempie.
 5. Uczeń pracuje bardzo szybko, logicznie myśli i potrafi dokonać analizy i syntezy wymaganych zagadnień.
 6. Uczeń wykazuje bardzo dobrą orientację w poznanych interwalach prostych.
 7. Buduje i rozwiązuje trytony oraz wskazuje gamy, z jakich pochodzą.
 8. Buduje samodzielnie i bez błędów przykłady czterech rodzajów trójdźwięków w postaci zasadniczej.
 9. Bezbłędnie buduje przewroty trójdźwięków durowego i molowego oraz wskazuje ich nazwy imienne.
 10. Samodzelnie tworzy trudniejsze przykłady akordu D⁷ w postaci zasadniczej i rozwiąże go.
 11. Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych oraz utworzy je bez błędów, Nie ma problemów z utworzeniem triady harmonicznej w gamach molowych.
 12. Potrafi wymienić grupy szesnastkowe oraz realizuje je bez zastrzeżeń.
 13. Potrafi bezbłędnie odczytać dźwięki we wszystkich oktawach w kluczach wiolinowym i basowym
 14.  Potrafi dokonać samodzielnej klasyfikacji taktów prostych i złożonych ( w tym złożonych regularnie i nieregularnie).
 15.  Zna wszystkie przykłady grup niemiarowych wynikających z nieregularnego podziału wartości rytmicznych.
 16. Posiada umiejętność tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów i całych tonów diatonicznych i chromatycznych.
 17. Wykazuje bardzo dobrą orientację w tzw. kole kwintowym oraz świadomość ich pokrewieństwa.
 18. Uczeń z łatwością improwizuje głosem w zakresie poznanych gam.
 19. Samodzielnie koryguje drobne błędy intonacyjne, rytmiczne i dźwiękowe w przebiegach melodyczno-rytmicznych.
 20.  Z łatwością pisze dyktanda różnego typu.
 21.  Nie ma problemów z czytaniem nut głosem w kluczach wiolinowym i basowym, a także z czytaniem a’vista.
Ocena dobra:
 1. 1.Uczeń opanował wiadomości teoretyczne na tyle wystarczająco, by samodzielnie realizować ćwiczenia, zadania, sprawdziany i testy, tempo pracy jest zadowalające.
 2. Pamięć muzyczna ucznia na poziomie dobrym.
 3. Uczeń wykazuje dobrą orientację w poznanych interwałach prostych.
 4. Buduje i rozwiązuje trytony oraz wskazuje gamy, z jakich pochodzą.
 5. Buduje samodzielnie przykłady czterech rodzajów trójdźwięków w postaci zasadniczej
 6. Buduje bez większych problemów przewroty trójdźwięków durowego i molowego oraz wskazuje ich nazwy imienne.
 7. Uczeń utworzy przykłady akordu D⁷ w postaci zasadniczej i samodzielnie go rozwiąże.
 8. Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych oraz utworzy je z drobnymi błędami, nie ma większych problemów z utworzeniem triady harmonicznej w gamach molowych.
 9. Potrafi wymienić grupy szesnastkowe oraz realizuje je bez większych zastrzeżeń.
 10. Potrafi odczytać dźwięki we wszystkich oktawach w kluczach wiolinowym i basowym popełniając jedynie sporadyczne błędy.
 11. Potrafi dokonać samodzielnej klasyfikacji taktów prostych i złożonych ( w tym złożonych regularnie i nieregularnie).
 12. Zna przykłady grup niemiarowych wynikających z nieregularnego podziału wartości rytmicznych.
 13. Posiada umiejętność tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów i całych tonów diatonicznych i chromatycznych.
 14. Wykazuje dobrą orientację w tzw. kole kwintowym oraz świadomość ich pokrewieństwa.
 15. Samodzielnie koryguje drobne błędy intonacyjne, rytmiczne i dźwiękowe w przebiegach melodyczno-rytmicznych, popełnia sporadycznie błędy.
 16. Uczeń stale rozwija inwencję twórczą-widoczny jest jego rozwój w zakresie coraz swobodniejszej improwizacji głosem.
 17. W dyktandach interwałowych, akordowych lub rytmicznych mogą się pojawić 2-3 pomyłki, które stanowią 25% błędu w stosunku do ogólnej ilości przykładów.
 18. W dyktandach melodyczno-rytmicznych mogą pojawić się drobne błędy interwałowe i rytmiczne.
 19. Samodzielnie koryguje drobne błędy intonacyjne, rytmiczne i dźwiękowe w przebiegach melodyczno-rytmicznych.
 20. Realizacja ćwiczeń głosowych a’vista nie sprawia uczniowi problemów.
Ocena dostateczna:
1.Uczeń nie utrwala nabytej wiedzy teoretycznej, lecz przy wytężonej pracy i pomocy nauczyciela jest w stanie rozwiązywać zadania, ćwiczenia.
2.Prace pisemne rozwiązuje wolno i wymaga przy tym wskazówek nauczyciela pod kątem analizy treści zadań sprawdzianów bądź testów.
3.Ucznia wyróżnia słaba wrażliwość intonacyjna, lecz proste ćwiczenia głosowe jest w stanie opanować na poziomie zadowalającym.
4.Uczeń wymaga więcej czasu na zapis dyktand i zadań słuchowych, co wiąże się z większą ilością powtórzeń.
5.Uczeń wykazuje przeciętną orientację w poznanych interwalach prostych.
6.Buduje i rozwiązuje trytony z pomocą nauczyciela.
7. Buduje tylko bardzo proste przykłady czterech rodzajów trójdźwięków w postaci zasadniczej.
8. Przy pomocy nauczyciela buduje przewroty trójdźwięków durowego i molowego oraz wskazuje ich nazwy imienne.
9.Utworzy tylko proste przykłady akordu D⁷ w postaci zasadniczej.
10. Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych oraz utworzy je z błędami, ma problemy z utworzeniem triady harmonicznej w gamach molowych.
11.Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić grupy szesnastkowe, ale ma problem z ich realizacją.
12.Potrafi odczytać dźwięki w kluczu basowym jedynie w oktawie małej i częściowo w wielkiej, a w wiolinowym - w oktawie razkreślnej, dwukreślnej.
13.Nie potrafi dokonać samodzielnej klasyfikacji taktów prostych i złożonych.
14.Zna najbardziej proste przykłady grup niemiarowych wynikających z nieregularnego podziału wartości rytmicznych.
15.Posiada przeciętną umiejętność tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów i całych tonów diatonicznych i chromatycznych.
16.Wykazuje słabą orientację w tzw. kole kwintowym oraz przeciętną świadomość ich pokrewieństwa.
17.Inwencja twórcza ucznia jest zadowalająca, jednak podejmuje próby improwizacji głosem w poznanych tonacjach.
18.Posiada problemy z zapisem prostych struktur melodycznych i rytmicznych, ale przy pomocy nauczyciela zapisuje pewne motywy, ma problemy z zapisem struktur melodyczno-rytmicznych.
19.W zakresie czytania nut głosem realizuje ćwiczenia na poziomie średnio zadowalającym, słabo intonacyjnie.
20.Ucznia cechuje mała spostrzegawczość (dotyczy przede wszystkim ćwiczeń z zakresu korekty błędów).
21.W wszelkiego rodzaju dyktandach jest zazwyczaj 52-63% odpowiedzi poprawnych.
22. Bardzo słabo realizuje ćwiczenia a’ vista.

Ocena dopuszczająca:
1.Uczeń o bardzo słabych możliwościach słuchowych, pamięciowych i niskiej świadomości intonacyjnej, brak samodzielności w pracy, słabe tempo pracy, a przy tym bardzo wolno osiągane postępy.
2.W minimalnym stopniu opanował umiejętność pamięciowego odtworzenia melodii i jej zapisu.
3.Uczeń wykazuje bardzo słabą orientację w poznanych interwalach prostych.
4.Nie potrafi bezbłędnie zbudować i rozwiązać trytonów.
5. Ma kłopoty z samodzielną budową czterech rodzajów trójdźwięków
6.Nie potrafi samodzielnie zbudować przewrotów trójdźwięków durowego i molowego oraz wskazać ich nazw imiennych.
7. Z pomocą nauczyciela utworzy akord D⁷ w postaci zasadniczej i nie rozwiąże go samodzielnie.
8. Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych, lecz nie zbuduje ich samodzielnie, ma duże problemy z utworzeniem triady harmonicznej w gamach molowych.
9.Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić grupy szesnastkowe, ale ma problem z ich realizacją.
10.Potrafi odczytać dźwięki w kluczu basowym jedynie w oktawie małej i częściowo w wielkiej, a w wiolinowym - w oktawie razkreślnej, dwukreślnej.
11.Nie potrafi dokonać samodzielnej klasyfikacji taktów prostych i złożonych.
12.Nie zna podstawowych przykładów grup niemiarowych wynikających z nieregularnego podziału wartości rytmicznych.
13.Posiada bardzo znikomą umiejętność tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów i całych tonów diatonicznych i chromatycznych.
14.Wykazuje brak orientacji w tzw. kole kwintowym oraz brak świadomości ich pokrewieństwa.
15.Inwencja twórcza ucznia jest znikoma- nie potrafi improwizować głosem w poznanych tonacjach.
16.Posiada bardzo duże problemy z zapisem prostych struktur melodycznych i rytmicznych, nie radzi sobie z zapisem struktur melodyczno-rytmicznych.
17.W stopniu bardzo słabym rozpoznaje interwały proste.
18.W zakresie czytania nut głosem realizuje ćwiczenia jedynie bardzo proste pod względem kształtu linii melodycznej, jak i rytmu.
19.W wszelkiego rodzaju dyktandach jest zazwyczaj mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi.

Ocena niedostateczna:
1.Uczeń nie spełnia oczekiwanego minimum programowego -nieprzygotowanie do zajęć-niezrealizowanie obowiązującego materiału nawet w stopniu minimalnym
2.Możliwości słuchowe na poziomie zerowym, niski stopień inteligencji, brak koncentracji, lenistwo.
3.Niezadowalające tempo pracy, brak samodzielności, świadomości intonacyjnej.
4.Niemożność pamięciowego odtworzenia melodii i jej zapisu nawet w stopniu minimalnym

Ocena dopuszczająca i niedostateczna oznacza, że uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych zgodnych z programem nauczania na danym poziomie kształcenia, co uniemożliwia mu dalszą naukę.

KLASA IV

Ocena celująca:
1.Uczeń wykonuje wszelkie zadania bezbłędnie, bardzo szybko i całkowicie samodzielnie.
2.Ucznia wyróżnia intonacja bez zarzutu.
3.Dyktanda zapisuje bezbłędnie i bardzo szybko.
4.Uczeń jako pierwszy w krótkim czasie realizuje najtrudniejsze ćwiczenia różnego typu (np.: z dodanym głosem rytmicznym lub akompaniamentem na fortepianie).
5.Jest laureatem konkursu solfeżowego o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym.
6.Znakomicie orientuje się w wiedzy teoretycznej klas I-IV.
7.Improwizuje głosem na poziomie ucznia klasy IV i wyższej.
8.Potrafi bezbłędnie czytać a’vista ćwiczenia 1- i 2-głosowe.
9.Komponuje miniatury instrumentalne.

Ocena bardzo dobra:
1.Ucznia posiada dobry słuch, pamięć muzyczną, bardzo dobrą intonację, inwencję twórczą jest inteligentny, systematyczny oraz pracowity, wykazuje dużą samodzielność i zaangażowanie w wykonywanych zadaniach na lekcji, jak i w domu.
2.Bardzo dobrze realizuje ćwiczenia 2-głosowe z towarzyszeniem fortepianu.
3.W zakresie ćwiczeń i zadań pisemnych uczeń radzi sobie bardzo dobrze.
4.Przebiegi rytmiczne oraz melodyczno-rytmiczne zapisuje sprawnie i w dobrym tempie.
5.Uczeń pracuje bardzo szybko, logicznie myśli i potrafi dokonać analizy i syntezy wymaganych zagadnień.
6.Uczeń wykazuje bardzo dobrą orientację w poznanych interwalach prostych.
7.Buduje i rozwiązuje trytony oraz wskazuje gamy, z jakich pochodzą.
8. Buduje samodzielnie i bez błędów cztery rodzaje trójdźwięków w postaci zasadniczej oraz bezbłędnie buduje przewroty trójdźwięków durowego i molowego i wskazuje ich nazwy imienne.
9.Samodzelnie tworzy trudniejsze przykłady wszystkich postaci akordu D⁷, jej przewrotów i bezbłędnie rozwiązuje je.
10.Potrafi wymienić wszystkie gamy durowe i molowe wchodzące w skład koła kwintowego, a do trzech znaków utworzy je bezbłędnie i nie ma problemów z utworzeniem triady harmonicznej w gamach molowych.
11.Potrafi wymienić grupy szesnastkowe oraz realizuje je bez zastrzeżeń.
12.Potrafi bezbłędnie odczytać dźwięki we wszystkich oktawach w kluczach wiolinowym i basowym.
13.Ma opanowaną na poziomie bardzo dobrym wiedzę teoretyczna z zakresu klasyfikacji taktów prostych i złożonych, grup niemiarowych wynikających z nieregularnego podziału wartości rytmicznych, tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów i całych tonów
diatonicznych i chromatycznych, koła kwintowego oraz świadomość ich pokrewieństwa.
14.Uczeń potrafi wymienić wszystkie poznane rodzaje kadencji oraz rozpoznaje je bez problemu.
15. Nie ma problemów z czytaniem nut głosem w kluczach wiolinowym i basowym, a także z czytaniem a’vista.

Ocena dobra:
1.Uczeń opanował wiadomości teoretyczne na tyle wystarczająco, by samodzielnie realizować ćwiczenia, zadania, sprawdziany i testy.
2.Tempo pracy jest zadowalające.
3.Pamięć muzyczna ucznia na poziomie dobrym.
4.Uczeń wykazuje dobrą orientację w poznanych interwalach prostych.
5.Buduje i rozwiązuje trytony oraz wskazuje gamy, z jakich pochodzą.
6. Buduje samodzielnie przykłady czterech rodzajów trójdźwięków, bez większych problemów przewroty trójdźwięków durowego i molowego oraz wskazuje ich nazwy imienne.
7.Uczeń utworzy postacie akordu D⁷ , jej przewrotów i samodzielnie rozwiąże je
8. Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych oraz utworzy je z drobnymi błędami, nie ma większych problemów z utworzeniem triady harmonicznej w gamach molowych.
9. Potrafi wymienić grupy szesnastkowe oraz realizuje je bez większych zastrzeżeń.
10.Potrafi odczytać dźwięki we wszystkich oktawach w kluczach wiolinowym i basowym popełniając jedynie sporadyczne błędy.
11.Ma opanowaną na poziomie dobrym wiedzę teoretyczna, z zakresu klasyfikacji taktów prostych i złożonych, grup niemiarowych wynikających z nieregularnego podziału wartości rytmicznych, tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów i całych tonów diatonicznych i chromatycznych, koła kwintowego oraz świadomość ich pokrewieństwa.
12.Uczeń potrafi wymienić poznane rodzaje kadencji oraz rozpoznaje większość z nich.
13.W zakresie czytania nut głosem realizuje ćwiczenia na poziomie dobrym.
14.Uczeń stale rozwija inwencję twórczą-widoczny jest rozwój w zakresie coraz swobodniejszej improwizacji głosem.
15. W dyktandach interwałowych, akordowych lub rytmicznych mogą się pojawić 2-3 pomyłki, które stanowią 25% błędu w stosunku do ogólnej ilości przykładów.
16.W dyktandach melodyczno-rytmicznych mogą pojawić się drobne błędy interwałowe i rytmiczne.
17.Samodzielnie koryguje drobne błędy intonacyjne, rytmiczne i dźwiękowe w przebiegach melodyczno-rytmicznych. Błędy popełnia sporadycznie.
18.Realizacja ćwiczeń głosowych a’vista nie sprawia uczniowi problemów.

Ocena dostateczna:
1.Uczeń nie utrwala nabytej wiedzy teoretycznej, lecz przy wytężonej pracy i pomocy nauczyciela, jest w stanie rozwiązywać zadania, ćwiczenia.
2.Prace pisemne rozwiązuje wolno i wymaga przy tym wskazówek nauczyciela pod kątem analizy treści zadań, sprawdzianów bądź testów.
3.Ucznia wyróżnia słaba wrażliwość intonacyjna, lecz proste ćwiczenia głosowe jest w stanie opanować na poziomie zadowalającym.
4.Uczeń wymaga więcej czasu na zapis dyktand i zadań słuchowych, co wiąże się z większą ilością powtórzeń.
5.Uczeń wykazuje przeciętną orientację słuchową w poznanych interwalach prostych.
6.Buduje i rozwiązuje trytony z pomocą nauczyciela.
7.Tworzy tylko proste przykłady czterech rodzajów trójdźwięków.
8.Buduje z pomocą nauczyciela przewroty trójdźwięków durowego i molowego oraz wskazuje ich nazwy imienne.
9. Zbuduje i rozwiąże z pomocą nauczyciela postacie akordu D⁷( jej przewroty).
10.Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych, zbuduje je, lecz z błędami, a także zbuduje z pewnymi błędami triadę harmoniczną w gamach molowych.
11.Potrafi wymienić grupy szesnastkowe, ale nie wykona ich precyzyjnie.
12.Potrafi odczytać dźwięki w kluczu basowym jedynie w oktawie małej i częściowo w wielkiej, a w wiolinowym - w oktawie razkreślnej, dwukreślnej
13.Posiada braki w zakresie przyswojenia podstawowych wiadomości z zakresu: klasyfikacji taktów prostych i złożonych, grup niemiarowych wynikających z nieregularnego podziału wartości rytmiczny, tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów i całych tonów diatonicznych i chromatyczny, koła kwintowe oraz ich pokrewieństwa.
14. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić podstawowe rodzaje kadencji oraz podejmuje próby ich rozpoznania.
15.Inwencja twórcza ucznia jest przeciętna, jednak podejmuje próby improwizacji głosem w poznanych tonacjach.
16.Posiada problemy z zapisem prostych struktur melodycznych i rytmicznych, ale przy pomocy nauczyciela zapisuje pewne motywy, ma problemy z zapisem struktur melodyczno-rytmicznych.
17.W zakresie czytania nut głosem realizuje ćwiczenia na poziomie zadowalającym, charakteryzujące się słabą intonacją.
18.Ucznia cechuje mała spostrzegawczość (dotyczy przede wszystkim ćwiczeń z zakresu korekty błędów).
19.W wszelkiego rodzaju dyktandach jest zazwyczaj 52-63% odpowiedzi poprawnych.
20. Bardzo słabo realizuje ćwiczenia a’ vista.

Ocena dopuszczająca:
1.Uczeń o bardzo słabych możliwościach słuchowych, pamięciowych i niskiej świadomości intonacyjnej, brak samodzielności w pracy, słabe tempo pracy, a przy tym bardzo wolno osiągane postępy.
2.W minimalnym stopniu opanował umiejętność pamięciowego odtworzenia melodii i jej zapisu.
3.Uczeń wykazuje bardzo słabą orientację słuchową w zakresie interwałów prostych.
4.Nie potrafi bezbłędnie zbudować i rozwiązać trytonów.
5.Ma kłopoty z samodzielną budową czterech rodzajów trójdźwięków, nie potrafi samodzielnie zbudować przewrotów trójdźwięków durowego i molowego oraz wskazać ich nazw imiennych.
6.Utworzy z pomocą nauczyciela postacie akordu D⁷, jej przewroty, lecz ma kłopot z samodzielnym ich rozwiązaniem.
7.Potrafi wymienić gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych, lecz nie zbuduje ich samodzielnie, ma duże problemy z utworzeniem triady harmonicznej w gamach molowych.
8.Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić grupy szesnastkowe, ale ma problem z ich realizacją.
9. Potrafi odczytać dźwięki w kluczu basowym jedynie w oktawie małej i częściowo w wielkiej, a w wiolinowym - w oktawie razkreślnej, dwukreślnej .
10.Posiada duże braki w zakresie klasyfikacji taktów prostych i złożonych grup niemiarowych wynikających z nieregularnego podziału wartości rytmicznych tworzenia i rozpoznawania zapisanych półtonów i całych tonów diatonicznych i chromatycznych, koła kwintowego oraz brak świadomości ich pokrewieństwa.
11.Nie potrafi wymienić podstawowych kadencji ani ich rozpoznać.
12.Inwencja twórcza ucznia jest znikoma- nie potrafi improwizować głosem w poznanych tonacjach
13.Posiada bardzo duże problemy z zapisem prostych struktur melodycznych i rytmicznych, nie radzi sobie z zapisem struktur melodyczno-rytmicznych.
14.W zakresie czytania nut głosem realizuje ćwiczenia jedynie bardzo proste pod względem kształtu linii melodycznej, jak i rytmu.
15.W wszelkiego rodzaju dyktandach jest zazwyczaj mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi.
16. Realizacja dwóch podstawowych ogniw lekcji kształcenia słuchu, tj. zapisu dyktand muzycznych oraz czytania nut głosem, sprawiają uczniowi bardzo duże kłopoty.

Ocena niedostateczna:
1.Uczeń nie spełnia oczekiwanego minimum programowego -nieprzygotowanie do zajęć-niezrealizowanie obowiązującego materiału nawet w stopniu minimalnym
2.Możliwości słuchowe na poziomie zerowym, niski stopień inteligencji, brak koncentracji, lenistwo.
3.Niezadowalające tempo pracy, brak samodzielności, świadomości intonacyjnej.
4.Niemożność pamięciowego odtworzenia melodii i jej zapisu nawet w stopniu minimalnym.

Ocena dopuszczająca i niedostateczna oznacza, że uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych zgodnych z programem nauczania na danym poziomie kształcenia, co uniemożliwia mu dalszą naukę.

6. Wymogi edukacyjne przedmiotu KSZTAŁCENIE SŁUCHU dla klasy IV/4
            opracowała mgr Maria Jankowska

 I Wiedza przedmiotowa.
 
1.Rozpoznawanie struktur melodycznych i harmonicznych:
            - gama durowa, molowa w odmianach: eolska, harmoniczna, dorycka,
             melodyczna
            - triady harmoniczne w dur i moll, kadencję TSDT
            - interwały proste i złożone / do decymy wielkiej / z przewrotami
            - trójdźwięki durowe, molowe, zwiększone, zmniejszone
            - przewroty trójdźwięków durowych i molowych
            - dominanta septymowa w postaci zasadniczej i w przewrotach z rozwiązaniem
              na tonikę w trybie durowym i molowym
            - rodzaje progresji
            - pojęcie transpozycji
            - dźwięki gamowłaściwe i alterowane / obce / w tonacji
            - pokrewieństwa gamowe – kwintowe, równoległości / paralelne /
             i jednoimienności
            - koło kwintowe gam durowych i molowych
            - pojęcie enharmonii
            - znajomość terminologii muzycznej
Powyższe zagadnienia realizowane są w tonacjach durowych i molowych do 3 znaków przykluczowych.
 
2. Rozpoznawanie struktur metrorytmicznych:
            - wartości rytmiczne do trzydziestodwójki
            - grupy rytmiczne szesnastkowe
            - grupy rytmiczne nieregularne / triola, duola /
            - takty ćwierćnutowe: 2/4,  3/4,  4/4 i ósemkowe  3/8  6/8
            - synkopa, rytm synkopowany
            - rytmy punktowane
            - przedtakt
 
II Nabycie umiejętności słuchowo – głosowych.
 
1. Dyktanda – nabycie umiejętności:
            - zapisywania, uzupełniania, korygowania błędów w przebiegach
             melodycznych, rytmicznych i melodyczno – rytmicznych – jednogłosowych
            - zapamiętywanie motywów melodycznych i rytmicznych, fragmentów
             piosenek, ćwiczeń solfeżowych i utworów muzycznych
2. Czytanie nut:
            - śpiewanie jednogłosowych ćwiczeń solfeżowych / realizacja solmizacją,
              literowo, stopniami gamy, totalizacja tekstem słownym /
            - realizacje stukaniem lub tataizacja z taktowaniem przebiegów rytmicznych
            - czytanie a´vista prostych melodii w C-dur i a-moll
            - znajomość notacji i kaligrafii muzycznej w kluczach wiolinowym i basowym,
             stosowanie symboli interwałów i akordów.
 
III Rozwijanie inwencji twórczej:
 
1.komponowanie własnych melodii względnie tworzenie następników do danego poprzednika / głosem /.
 
IV. Zakres wymagań na poszczególne oceny.
 
 
 Ocena celująca:
Uczeń realizuje wszystkie zadania określone wymogami w sposób szybki, bezbłędnie i samodzielnie / dla oceny bardzo dobrej /.
 1. Uczeń ma opanowany zakres wiedzy teoretycznej z klas I – IV/4.
 2. Uczeń realizuje bezbłędnie najtrudniejsze ćwiczenia słuchowo – głosowe w krótkim czasie.
 3. Uczeń zapisuje bezbłędnie wszystkie typy dyktand melodycznych, rytmicznych i melodyczno – rytmicznych.
 4. Uczeń wykazuje się bezbłędną intonacją w śpiewie.
 5. Uczeń śpiewa czysto i bez błędów wszystkie przerabiane ćwiczenia solfeżowe.
 6. Uczeń potrafi czytać szybko a´vista ćwiczenia jednogłosowe i dwugłosowe z jednoczesnym wykonywaniem II głosu na fortepianie.
 7. Uczeń improwizuje głosem na poziomie klasy IV/4 i wyżej.
 1. Uczeń jest laureatem konkursu solfeżowego o zasięgu szkolnym lub pozaszkolnym.
 
 Ocena bardzo dobra:
 1. Uczeń odznacza się dobrym słuchem muzycznym, czysta intonacją w śpiewie, inwencją twórczą, jest systematyczny, samodzielny i zaangażowany w procesie nauczania.
 2. Uczeń wykazuje bardzo dobrą orientację w poznanych interwałach prostych i złożonych / do decymy wielkiej /, potrafi dokonać ich kwalifikacji.
 3. Uczeń samodzielnie i bez błędów buduje i rozpoznaje cztery rodzaje trójdźwięków, buduje i rozpoznaje przewroty trójdźwięków durowych i molowych, zna ich nazwy i symbole graficzne.
 4. Uczeń samodzielnie i bez błędów buduje i rozpoznaje D w postaci zasadniczej i w trzech przewrotach, potrafi przeprowadzić proces rozwiązania D na tonikę we wszystkich postaciach w tonacjach do 3 znaków przykluczowych w trybie durowym i molowym, zna ich nazwy i symbole graficzne.
 5. Uczeń potrafi zbudować każdą gamę durową i molową w odmianach w zakresie 3 znaków przykluczowych i zbudować jej triadę harmoniczną.
 6. Uczeń potrafi wymienić wszystkie gamy durowe i molowe wchodzące w skład koła kwintowego, zna nazwy i położenie na pięciolinii znaków przykluczowych.
 7. Uczeń potrafi wymienić grupy szesnastkowe i poznane grupy nieregularne / triola, duola / oraz zrealizować ich przebieg.
 8. Uczeń czyta bezbłędnie dźwięki we wszystkich oktawach – zna też nazwy poszczególnych oktaw – w kluczu wiolinowym i basowym.
 9. Uczeń czyta nuty głosem bez większych problemów – w zadanych ćwiczeniach solfeżowych, jak też radzi sobie dobrze z czytaniem nut a´vista.
 10. Uczeń dobrze radzi sobie z pisaniem dyktand słuchowych – zapisuje je sprawnie, stopień popełnionych błędów nie przekracza 20%.
 11. Uczeń ma opanowaną na poziomie bardzo dobrym wiedzę teoretyczną ujętą w rozdziale „wiedza przedmiotowa”.
 12. Uczeń potrafi improwizować głosem lub na własnym instrumencie / mutacja, chore gardło / następniki do poprzedników, melodie do tekstów słownych.
 13. Uczeń uczestniczy w  konkursie  solfeżowym o zasięgu szkolnym lub  międzyszkolnym – etap klasowy.
  
 Ocena dobra:
Uczeń opanował wiadomości teoretyczne na tyle wystarczająco, by samodzielnie realizować ćwiczenia, zadania, sprawdziany i testy, w zadawalającym tempie.
 1. Uczeń wykazuje się dobrą pamięcią muzyczną i czysta intonacją w śpiewie.
 2. Uczeń wykazuje dobra orientację w poznanych interwałach prostych.
 3. Uczeń buduje samodzielnie przykłady czterech rodzajów trójdźwięków, bez większych problemów przewroty trójdźwięków durowego i molowego oraz wskazuje ich nazwy i symbole graficzne.
 4. Uczeń tworzy postacie akordu D  , jej przewrotów i samodzielnie je rozwiązuje w określonej tonacji, z dopuszczalną ilością błędów do 25%.
 5. Uczeń potrafi wymienić gamy durowe i molowe do 3 znaków przykluczowych, potrafi je budować od I stopnia, jak też triadę harmoniczną.
 6. Uczeń potrafi wymienić grupy szesnastkowe i realizuje je bez większych błędów.
 7. Uczeń czyta dobrze nuty w kluczu wiolinowym i basowym, z dopuszczalną ilością błędów do 25%.
 8. Uczeń czyta nuty głosem na poziomie dobrym, radzi sobie / z niewielkimi błędami / w czytaniu nut a´vista. Śpiewa z taktowaniem.
 9. Uczeń pisze dyktanda interwałowe, akordowe, rytmiczne na poziomie dobrym, co oznacza dopuszczalność błędów do 25%.
 10. Dyktando melodyczno – rytmiczne realizuje z drobnymi błędami interwałowymi i rytmicznymi które stanowią nie więcej niż 30%
 11. Uczeń ma opanowaną na dobrym poziomie wiedzę teoretyczną z zakresu treści programowych zawartych w tzw. ”wiedzy przedmiotowej”, zna gamy do 7 znaków na kole kwintowym.
 12. Uczeń stale rozwija inwencję twórczą – widoczny jest jego rozwój w coraz swobodniejszej improwizacji głosem wzgl. na własnym instrumencie / jeśli nie śpiewa z powodu mutacji lub chorego gardła /
 13. Uczeń uczestniczy w  konkursie  solfeżowym / jeśli nie ma przeciwwskazań głosowych / szkolnym lub międzyszkolnym – etap klasowy. 
   Ocena dostateczna:
 1. Uczeń nie przygotowuje się systematycznie do zajęć, nie utrwala nabytej wiedzy, jednak z pomocą nauczyciele jest w stanie poprawnie odpowiadać na pytania i wykonywać ćwiczenia i zadania.
 2. Uczeń wolno rozwiązuje prace pisemne i wymaga przy tym wskazówek nauczyciela.
 3. Uczeń nie posiada wrażliwości intonacyjnej; jednakże pod kierunkiem nauczyciela jest w stanie wykonać proste ćwiczenia głosowe w sposób zadawalający.
 4. Uczeń wykazuje przeciętną wiedzę i orientację słuchową w budowaniu i rozpoznawaniu interwałów prostych.
 5. Uczeń buduje cztery rodzaje trójdźwięków od tego samego dźwięku.
 6. Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela dokonać przewrotów trójdźwięków i zbudować przewrót od danego dźwięku oraz zna nazwy przewrotów i symbole graficzne.
 7. Uczeń buduje  D  w określonej tonacji i z pomocą nauczyciela dokonuje przewrotów z rozwiązaniem na T; zna nazwy przewrotów i symbole graficzne.
 8. Uczeń buduje gamy durowe i molowe w 4 odmianach od I stopnia, w tonacjach do 3 znaków z pomocą nauczyciela; podobnie buduje triady harmoniczne w tych gamach.
 9. Uczeń potrafi wymienić grupy szesnastkowe, jednak ich wykonanie nie jest precyzyjne.
 10. Uczeń czyta nuty w kluczu wiolinowym i basowym z ograniczeniem do oktawy małej i wielkiej oraz razkreślnej i dwukreślnej.
 11. Uczeń wykonuje zadania pisemne z rozpoznawaniem struktur melodycznych, rytmicznych i akordowych z błędami, ale w ilości poprawnych odpowiedzi jest na poziomie 50%.
 12. Uczeń w stopniu niewystarczającym ma opanowaną „wiedzę przedmiotową” – ale mieści się ona na poziomie 50%.
 13. Uczeń wykazuje przeciętną inwencję twórczą, jednakże z pomocą nauczyciela podejmuje próby improwizacji głosem prostych przebiegów melodycznych.
 14. Uczeń orientuje się w położeniu gam na kole kwintowym, potrafi wymienić nazwy gam i ilość znaków przykluczowych.
 15. Uczeń bierze udział w szkolnym lub międzyszkolnym konkursie solfeżowym – etap klasowy.
 
 Ocena dopuszczająca:
 1. Uczeń posiada słabe możliwości słuchowe i pamięciowe, niską świadomość intonacyjną a przy tym nie jest samodzielny w nauce, co powoduje bardzo wolne postępy w nauce.
 2. Uczeń wykazuje bardzo słaba orientację słuchową w zakresie interwałów prostych.
 3. Uczeń nie potrafi samodzielnie zbudować czterech rodzajów trójdźwięków, przewrotów trójdźwięków, nie zna ich nazw i symboli graficznych.
 4. Uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie zbudować D w przewrotach, ale nie potrafi dokonać rozwiązania na T.
 5. Uczeń potrafi jedynie wymienić nazwy gam do 3 znaków przykluczowych, lecz ma problem ze zbudowaniem danej gamy i triady harmonicznej.
 6. Uczeń potrafi wymienić grupy szesnastkowe, ale ma problem z poprawną realizacją.
 7. Uczeń czyta nuty w kluczu wiolinowym w oktawie razkreślnej i dwukreślnej, ma natomiast problem w czytaniu nut w kluczu basowym.
 8. Uczeń nie potrafi często poprawnie zapisać prostych struktur melodycznych, rytmicznych i akordowych, całkowicie nie radzi sobie z dyktandami melodyczno – rytmicznymi – w większości dyktand uzyskuje mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi.
 9. Uczeń w zakresie czytania nut głosem realizuje jedynie ćwiczenia bardzo proste, z wymagań klas niższych niż kl. IV/4, często ma problemy z kontrolą poprawnej intonacji.
 10. Uczeń posiada duże braki z zakresu „wiedzy przedmiotowej” co skutkuje niezrozumieniem przebiegów procesów lekcyjnych.
 11. Inwencja twórcza ucznia jest znikoma – nie potrafi improwizować głosem czy na własnym instrumencie.
 
 Ocena niedostateczna
 1. Uczeń nie spełnia wymogów tzn. minimum programowego, jest nie przygotowany do zajęć, wykazuje absencję, nie jest zainteresowany przedmiotem.
 2. Uczeń wykazuje niezadowalające tempo nauki – jest niesamodzielny, nie wykazuje świadomości intonacyjnej – jego możliwości słuchowe i głosowe są bardzo niskie.
 3. Uczeń wykazuje ogromne braki w tzw. „wiedzy przedmiotowej” – co skutkuje niemożnością realizacji procesu dydaktycznego w sposób dla niego zrozumiały.
 4. Uczeń nie radzi sobie z zadaniami słuchowymi, dyktanda, nawet bardzo proste, poniżej wymagań programowych – są realizowane z błędami.
 5. Uczeń wykazuje nikłą pamięć muzyczną, nie potrafi zapisać przebiegu melodycznego czy rytmicznego.
 6. Uczeń nie ma podstawy twórczej – stąd nie potrafi improwizować.
 
UZYSKANIE OCEN DOPUSZCZAJĄCEJ I NIEDOSTATECZNEJ oznacza niespełnienia przez ucznia wymagań edukacyjnych na danym poziomie nauczania i oznacza brak promocji wzgl. ukończenie nauki.
 
                                                                     
 
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach