Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
ePUAP: PSM_Tarnowskie_Gory_0912
wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum
Patron Szkołu : Ignacy Jan Paderewski
Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
COVID-19
więcej
ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
KADRA
PEDAGOGICZNA
więcej
PRACOWNICY
ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
więcej
WYMOGI  EDUKACYJNE
AUDYCJE MUZYCZNE

 
więcej
WYMOGI EDUKACYJNE
KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 
więcej
WYMOGI EDUKACYJNE
RYTMIKA

 
więcej
EGZAMINY
I  PRZESŁUCHANIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                                    Z RODZICAMI
więcej
RADA  RODZICÓW
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2022 / 2023
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2022/23
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2022/2023
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2022/23
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
Zapisy do szkoły na rok szkolny 2023/2024
 
Kandydaci do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowskich Górach składają następujące dokumenty:
  1. Podanie o przyjęcie kandydata do PSM I st. w Tarnowskich Górach,
  2. Oświadczenia rodziców w sprawie bezpieczeństwa oraz ubezpieczeń,
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w tutejszej szkole.
Dokumenty należy składać drogą mailową na adres szkoły: sekretariat@psmtg.pl
Prosimy o pobranie w/w dokumentów zamieszczonych poniżej; wypełnienie ich i podpisanie,
a następnie wysłanie scanu lub zdjęcia na adres mailowy szkoły.

Zaświadczenie lekarskie należy przedłożyć w nieprzekraczającym terminie do 23 września 2023 r. (piątek). Niezłożenie zaświadczenia we wskazanym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją nauki
w tutejszej szkole.

Badania przydatności do kształcenia muzycznego
odbywać się będą od 15 - 16 maja 2023 r. 
O terminie badania zainteresowany rodzic zostanie poinformowany telefonicznie.

Termin zakończenia rekrutacji uzależnony jest od stanu epidemiologicznego w kraju.

Lista uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zostanie umieszczona w holu szkoły dn. 13.06.2023 r., a lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych dn. 17.06.2023 r. 

Przed przystąpieniem do badania przydatności do kształcenia muzycznego rodzice są zobowiązani
do zapoznania się z treścią Procedury dot. bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły
w związku z COVID-19. 

Chcesz grać i śpiewać? Przyjdź do nas!

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowskich Górach
ogłasza zapisy na rok szkolny 2023/2024
dla kandydatów zainteresowanych podjęciem nauki muzyki w tutejszej szkole.

 

Uczymy gry na następujących instrumentach: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie, perkusji.

Nauka w tutejszej szkole odbywa się w dwóch cyklach:

I cykl nauczania trwa 6 lat
Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I st. o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat
w wieku 7 (6 lat) - 10 lat.

II cykl nauczania trwa 4 lata
Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I st. o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat
w wieku 
8 - 16 lat.

Zajęcia w Szkole odbywają się w godzinach popołudniowych.

Rodzice i opiekunowie dzieci chętnych do podjęcia nauki mogą zgłaszać się wraz z dziećmi do działającej

na terenie szkoły Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej, która udziela szczegółowych informacji i porad.

 

 

Adres szkoły:              Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

                                   ul. 9 Maja 1

                                   42 – 600 Tarnowskie Góry

                                   /naprzeciwko dworca/

                                   Tel. 032/285-43-24, 032/285-34-15

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu ze Szkołą lub na naszą stronę internetową:  www.psmtg.pl


Informacja o warunkach nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I st. dla rodziców i uczniów klas pierwszych

 Skład kadry kierowniczej:

                mgr Grzegorz Waloszczyk    dyrektor szkoły

                mgr Barbara Wendrowska    wicedyrektor szkoły

                mgr Elżbieta Miodek             kierownik sekcji instrumentów klawiszowych

                mgr Iwona Drozdowska         kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary

                mgr Zenon Siwy                   kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji


Czas trwania obowiązkowych zajęć w PSM opisany jest szczegółowo w Statucie szkoły

 

 Regulamin rekrutacji
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach