Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
ePUAP: PSM_Tarnowskie_Gory_0912
wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum
Patron Szkołu : Ignacy Jan Paderewski
Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
COVID-19
więcej
ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Dodatkowe

Pierwszy z dyrektorów - Karol Brewko położył ogromne zasługi, zwłaszcza jeśli chodzi o organizację i rozwój szkoły. Otwarcie jej odbyło się dnia 2 lutego 1947 roku w auli Liceum Pedagogicznego w Tarnowskich Górach., a klika dni później - 10 lutego - ceremonię otwarcia powtórzono w wyremontowanym budynku szkoły przy ul.Gliwickiej 5 -7. Wkrótce też - 27 września 1947 roku odbyła się uroczystość poświęcenia szkoły, uświetniona porankiem muzycznym.
Szkoła rozwijała się w bardzo szybkim tempie. W chwili otwarcia naukę pobie­rało 91 uczniów, a w grudniu 1947 roku do szkoły uczęszczało już 180 adeptów muzyki. Do powstania i rozkwitu szkoły - oprócz dyrektora Karola Brewki - szcze­gólnie przysłużył się Antoni Wójcikiewicz - prezes Towarzystwa, który był również nauczycielem gry na fortepianie.
Od chwili rozpoczęcia działalności szko­ła funkcjonowała pod nazwą: Zawodowa Szkoła Muzyczna im. S. Moniuszki, jako Zakład utworzony przez Tarnogórskie Towarzystwo Muzyczne im. S. Moniu­szki. Jego zarząd stanowili: wspomniany prezes Antoni Wójcikiewicz, dyrektor Karol Brewko, Antoni Małota, Rafał Zachnik, Henryk Garus oraz Jerzy Sauer. W szkole uczono indywidualnie gry na fortepianie i skrzypcach oraz śpiewu so­lowego, w oparciu o siedmioletni pro­gram nauczania działu dziecięcego i pię­cioletni działu młodzieżowego, będący odpowiednikiem trzech klas szkoły śre­dniej.
Rok 1951/52 był ro­kiem jubileuszowym. Uroczystości pięciole­cia szkoły były obcho­dzone bardzo uroczy­ście. Zbiegły się one z upaństwowieniem szkoły.
Jednym z najwięk­szych sukcesów w tej pięciolatce szkoły było zakwalifikowanie się dwóch uczniów do Koncertu Niepaństwo­wych Szkół Muzycznych Województwa Śląsko - Dąbrowskiego. 29 maja 1948 roku w sali Filharmonii w Zabrzu odbył się I Eliminacyjny Popis, mający wyłonić

Copyright © PSM w Tarnowskich Górach