Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
ePUAP: PSM_Tarnowskie_Gory_0912
wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum
Patron Szkołu : Ignacy Jan Paderewski
Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
COVID-19
więcej
ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Dodatkowe

Działalność szkoly pod dyrekcją Tadeusza Okuliara w latach 1953-1957.
Rok 1953 zapisał się w dziejach szkoły zmianą dyrekto­ra. 1 września tegoż roku stanowisko to objął mgr Tadeusz Okuliar. Nowo miano­wany dyrektor przez cały okres swej kaden­cji kładł nacisk (podob­nie jak dyr. Brewko) na dbałość o jak najlepsze warunki do nauki, o wyposażenie szkoły. W tym okresie zaku­piono m. in. pianino Steinway, dwa fortepia­ny także marki Stein­way oraz 8 sztuk skrzypiec mistrzowskich. Dyr. Tadeusz Okuliar dzięki swym staraniom doprowa­dził do otwarcia w szkole świetlicy dla dzieci. Jej otwarcie uczczono popisem naj­zdolniejszych uczniów. W roku 1956 dzięki staraniom dyrekcji i Komitetu Rodzicielskiego szkoła otrzymała nowe locum: pomieszczenia na II i III piętrze gmachu PPRN przy ulicy Piastowskiej 8. W końcu listopada i pierwszych dniach grudnia odbyła się przeprowadzka. Naukę zawieszono wówczas na 10 dni. 24 lutego 1957 roku rozpoczęto uroczy­stości związane z dziesięcioleciem szko­ły. Pierwszą imprezą rocznicową było zorganizowanie dla wszystkich uczniów tzw. "Karnawału dziecięcego". Jak wszy­stkie rocznice, także i tą uczczono cy­klem koncertów w wykonaniu uczniów i nauczycieli.
Cenne dla szkoły współzawodnictwo w nauce rozpoczęto 15 marca 1956 roku Szkolnym Konkursem Mozartowskim. Od tego czasu często organizowano różne­go rodzaju konkursy. Oprócz licznych koncertów i konkursów szkoła wysłała także swych przedstawicieli na muzycz­ne eliminacje międzyszkolne do Bytomia. 24 lutego 1957 roku młodzież i pedago­dzy mieli możność uczestniczenia w re­citalu fortepianowym absolwenta PWSM w Katowicach - Michała Krawczyka.
>> powrót

Copyright © PSM w Tarnowskich Górach