Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
ePUAP: PSM_Tarnowskie_Gory_0912
wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum
Patron Szkołu : Ignacy Jan Paderewski
Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
COVID-19
więcej
ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Dodatkowe

Działalność szkoły pod dyrekcją Ireny Jasiurkowskiej 1969 - 1989.
Po nagłej śmierci Mateusza Lisickiego, stanowisko dyrektora tarnogórskiej Szkoły Muzycznej w roku 1969 objęła młoda, pracująca zaledwie kilka lat nauczycielka, absolwentka katowickiej PWSM - mgr Irena Jasiurkowska. Rozpoczął się kolejny okres historii szkoły. Nowością było zorganizowanie w miesiącach wiosennych tzw. akcji rekrutacyjnych mających na celu wyłonienie spośród przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych dzieci uzdolnionych muzycznie.
W latach 70 - tych zmieniono także organizację nauczania. Naukę skrócono o rok i w cyklu dziecięcym edukacja muzyczna trwała 6 lat a w cyklu młodzieżowym 4 lata.
Osobną sprawę stanowiły kłopoty lokalowe szkoły, których nie udało się rozwiązać dyr. M. Lisickiemu. Przez wiele lat dyr. Uasiurkowska starała się o przekazanie dla potrzeb szkoły całego budynku. Na parterze i I piętrze mieściły się biura Wydziału Finansowego Urzędu Powiatowego, a także biura firmy geodezyjnej.
Po likwidacji powiatów 1 września 1975 szkoła otrzymała pomieszczenia na I piętrze po biurach Wydziału Finansowego co w pewnym stopniu poprawiło sytuację lokalową.

W roku 1976 Urząd Wojewódzki przekazał środki finansowe na remont kapitalny. Przeprowadzono inwentaryzację budynku oraz opracowano program użytkowy obiektu. Wojewódzkie Biuro Projektów opracowało założenia technologiczno - ekonomiczne i dokumentację kosztorysową. Szkoła zwróciła się do Rejonowego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych w Tarnowskich Górach o przyjęcie remontu kapitalnego. RPRB trzykrotnie odmawiało podjęcia prac, tłumacząc się brakiem mocy przerobowych. Sprawa utknęła w roku 1979. W roku 1980 pojawiły się możliwości wykonania remontu przez Spółdzielnię Rzemieślniczą, w związku z tym szkoła poprosiła o budynek zastępczy. Niestety wskazany przez władze miasta budynek nie spełniał odpowiednich wymogów, wysunięto więc propozycję budowy nowego obiektu. Sporządzono wstępną dokumentację, lecz wtedy okazało się, że wskazana lokalizacja jest nieaktualna, bo nie jest ujęta w planach zagospodarowania przestrzennego miasta. W związku z przemianami społecznymi, jakie rozpoczęły się w Polsce w sierpniu 1980 roku, mieszkańcy wś

Copyright © PSM w Tarnowskich Górach