Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
ePUAP: PSM_Tarnowskie_Gory_0912
wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum
Patron Szkołu : Ignacy Jan Paderewski
Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
COVID-19
więcej
ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Dodatkowe

Działalność szkoły pod dyrekcją Marii Jankowskiej 1989 - 2016

We wrześniu 1989 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Maria Jankowska, dotychczasowa, długoletnia wicedyrektor szkoły. Funkcję tę objęła w wyjątkowo trudnej sytuacji lokalowej i kadrowej (kilku nauczycieli nie zgłosiło się do pracy, w związku z licznymi wtedy wyjazdami na stałe do Niemiec). Podjęła więc intensywne starania o poprawę zaistniałej sytuacji, a szczególnie o uzyskanie odpowiedniego lokalu dla szkoły.

Zbiegło to się ze zmianami społeczno -politycznymi, jakie nastąpiły wówczas w Polsce oraz z przychylnością tarnogórskie-go NSZZ „Solidarność" i Komitetu Obywatelskiego. I tak, wspólnymi siłami spowodowano, że Prezydent Miasta podjął w lutym 1990 roku decyzję, o przekazaniu szkole budynku po byłym Komitecie Miejskim PZPR przy ul. 9 Maja 1. Po dwu latach uciążliwej tułaczki, ówczesne hasło: „Jesteśmy znów we własnym domu", stało się również rzeczywistością dla tarnogórskiej Szkoły Muzycznej. Przekazany budynek jest typowym biurowcem, niezbędne były zatem prace adaptacyjne, aby przystosować go do potrzeb szkoły muzycznej. W rok po przenosinach przeprowadzono bardzo rozległy remont adaptacyjny (zamurowano przejścia amfiladowe, wyburzono niektóre ściany w celu uzyskania większych pomieszczeń, wybudowano podwójne ściany oraz zamontowano podwójne drzwi w celu wytłumienia dźwięków) co stworzyło jak dotychczas, najbardziej optymalne w tej szkole warunki do nauki. Po raz pierwszy w swej historii szkoła dysponuje również przestrzenną aulą na 300 miejsc, w której odbywają się różnorodne imprezy muzyczne i artystyczne.

W roku szkolnym 1990/91 ogłoszono konkurs na dyrektora szkoły, który wygrała dyr. Maria Jankowska. W 1992 roku jeden z rodziców dr Marian Zembala wystąpił z inicjatywą utworzenia nagrody dla uczniów. Powstała w ten sposób Nagroda Specjalna im. Aleksandra Glinkowskiego dla najlepszego absolwenta szkoły.

Dr Zembala był fundatorem pierwszych nagród, natomiast od 1994 roku nagrodę funduje Rada Rodziców, która również honoruje nagrodami książkowymi nauczycieli tych uczniów, którzy osiągają w danym roku najlepsze efekty. Od 1990 roku obchodzony jest w tarnogórskiej

Od września 2016 roku dyrektorem naszej szkoły został mgr Grzegorz Waloszczyk

Copyright © PSM w Tarnowskich Górach